Vragen aan EC: Verkeersboetes diplomaten

Vragen aan EC: Verkeersboetes diplomaten

Vragen aan EC: Verkeersboetes diplomaten 2480 1599 Esther de Lange

Naar aanleiding van het bericht dat buitenlandse diplomaten in Nederland meer dan de helft van de verkeersboetes niet betalen stelde Esther de Lange de volgende vragen aan de Europese Commissie:

In Nederland is gebleken dat buitenlandse diplomaten meer dan de helft van de verkeersboetes niet betalen. In totaal werden in 2012 4056 verkeersboetes en staandehoudingen van buitenlandse diplomaten beboet. Diplomaten moesten vorig jaar in totaal 289.399 euro aan boetes betalen in Nederland. Hiervan is 141.755 euro nog niet betaald.

Is de Commissie bekend met het gegeven dat er diplomaten zijn die openstaande verkeersboetes niet betalen en dat door de onschendbaarheid die zij genieten er geen dwangmiddelen zijn om diplomaten hun openstaande boetes te laten betalen?

Is de Commissie met het CDA van mening dat iedereen zich moet houden aan de regels die in Europa gelden? En dus ook diplomaten?

Is de Commissie op de hoogte van het aantal verkeersboetes van diplomaten van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO)?

Wat is het totale bedrag van deze verkeersboetes en worden deze allemaal betaald?

Is de Commissie op de hoogte van het aantal verkeersboetes van Eurocommissarissen?

Wat is het totale bedrag van deze verkeersboetes en worden deze allemaal betaald?

Is de Commissie met het CDA van mening dat, als EU diplomaten derde landen oproepen regels en de rechtsstaat te handhaven, men dit ook zelf in de praktijk moet brengen door verkeersboetes te betalen?

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange