CDA’ers roepen op tot bescherming christenen in Irak

CDA’ers roepen op tot bescherming christenen in Irak

CDA’ers roepen op tot bescherming christenen in Irak 1024 683 Esther de Lange

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton op schriftelijke vragen van Esther de Lange samen met Annie Schreijer-Pierik en Tunne Kelam over het verjagen van christenen in Irak door strijders van de Islamitische Staat

De hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter is bekend met de veranderende situatie in Irak, ook met de ontwikkelingen in verband met de terreuracties van ISIS.
De hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter is erg bezorgd over de situatie van de minderheidsgroepen in Irak, onder meer de christelijke minderheid van Irak die sinds 2003 sterk in aantal is achteruitgegaan. De vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juni en 15 augustus 2014 en van de Europese Raad van 30 augustus 2014 kwamen tot de conclusie dat om het even welke militaire actie slechts mogelijk is als alle componenten van de Iraakse maatschappij politieke overeenstemming bereiken over de noodzaak om het terrorisme te bestrijden en daaraan hun steun bieden. Daarom is de EU de gematigde politieke partijen in Irak blijven aanmoedigen om het politieke proces verder vooruit te helpen. In dit verband is de recente vorming van een regering een positief punt.

De in de loop van de voorbije weken snel verslechterende veiligheidssituatie verhoogt echter de druk op de kwetsbare bevolkingsgroepen, met inbegrip van de christelijke minderheden. De EU heeft haar humanitaire financiële steun en programma’s voortdurend opgevoerd. Sinds een verdere escalatie van de gevechten in juni heeft de Commissie 10 miljoen euro extra vrijgemaakt, waardoor de volledige steunverlening sinds het begin van het jaar nu 17 miljoen euro bedraagt. De EU coördineert haar steunverlening in nauw overleg met de VN-agentschappen en andere agentschappen ter plaatse. De Commissie ziet erop toe dat in alle programma’s de bescherming van de minderheden een plaats krijgt.
De EU zal ontwikkelingshulp verstrekken aan Irak met inbegrip van de christelijke en andere minderheden, waarbij essentiële behoeften als de rechtsstaat, basis- en secundair onderwijs, en betaalbare energie voor iedereen zullen worden bestreken.
Op 11 juni 2014, toen de huidige crisis uitbrak, gaven de EU en de Arabische Liga een gemeenschappelijke verklaring uit om de terreuraanvallen van ISIS te veroordelen

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Europarlementariër Esther de Lange (CDA) en collega’s zijn geschokt door het gebrek aan aandacht voor de verschrikkelijke bedreiging die de christelijke gemeenschap in Irak in onder andere de stad Mosul moet doorstaan door de strijders van de Islamitische Staat (IS). Christenen worden verdreven uit hun huizen en kerken door de strijders en met de dood bedreigd als ze hun bezittingen niet achterlaten of zich niet onmiddellijk bekeren tot de Islam.

Esther de Lange stelde daarom samen met Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik en een Estse collega van de Europese christendemocraten vragen aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Catherine Ashton. “Het lijkt alsof de Hoge Vertegenwoordiger een blinde vlek heeft als het gaat om christelijke minderheden. Hoe ver moeten we het nog laten komen voordat ze zich prioritair op deze groep gaat richten?”, aldus De Lange.

CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt voegt daaraan toe: “Het is EU-beleid dat er niet met terroristische groeperingen wordt onderhandeld of gehandeld. IS is door de VN als terroristische organisatie aangemerkt en dus willen wij weten, ook van de Hoge Vertegenwoordiger, hoe de EU ervoor zal zorgen dat geen handel gedreven wordt met IS, dat nu veel geld lijkt te verdienen door het exporteren van olie en gas. Verder was de EU heel erg duidelijk na de film “Innocence of Muslims” en was er zelfs een gezamenlijk persbericht met de Arabische Liga en de Organisatie van Islamitische Landen. Waar blijft dan nu de veroordeling van deze groepen samen?”

Beide CDA-ers onderstrepen dat het verschrikkelijk is om te horen hoe de christelijke gemeenschappen daar, die er soms al 2000 jaar gevestigd zijn en part nog deel hebben aan de huidige conflicten in Irak, hun huis en haard moeten achterlaten en met de dood bedreigd worden door de strijders van de Islamitische Staat. In Den Haag heeft het CDA de Nederlandse regering hier al op aangesproken, maar dit is zeker ook een zaak voor de Hoge Vertegenwoordiger van de EU.

——————————————————————————————

Dit zijn de schriftelijke vragen die Esther de Lange samen met Annie Schreijer-Pierik en Tunne Kelam heeft gesteld aan Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, over het verjagen van christenen in Irak door strijders van de Islamitische Staat:

Deelt de Hoge Vertegenwoordiger de mening van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon dat er misdaden tegen de menselijkheid begaan worden door IS?

Welke actie stelt de Hoge Vertegenwoordiger voor om de christenen en andere religieuze minderheden te beschermen in het gebied dat door IS beheerst wordt?

IS is een terroristische groep volgens de VN en dus is handel met IS verboden. Op welke wijze zorgt de EU ervoor dat niemand handel (vooral olie en gas) drijft met IS en dat tegoeden geblokkeerd worden?

Is de Hoge Vertegenwoordiger bereid om zich te wenden tot de organisatie van Islamitische Staten en de Arabische Liga om gezamenlijk deze misdaad tegen de menselijkheid te veroordelen, zoals ook gezamenlijk een statement is opgesteld na de film ‘Innocence of Muslims’?

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange