Voedselfraudeurs harder pakken

Voedselfraudeurs harder pakken

Voedselfraudeurs harder pakken 1319 987 Esther de Lange

Voedselsjoemelaars moeten veel harder worden aangepakt en strenger gecontroleerd. Het Europarlement eist dat in een rapport, opgesteld door lijsttrekker Esther de Lange (CDA). Het rapport is vandaag met brede meerderheid aangenomen.

Een harde aanpak moet een einde maken aan de voortdurende reeks voedselschandalen zoals met paardenvlees dat is verkocht als duurder rundvlees. Dergelijke rotte appels verpesten het voor de overgrote meerderheid van de producenten die zich wel netjes aan de regels houdt.
“Geen gerotzooi met ons eten!”, zegt De Lange. “De controles zijn nu veel te administratief, de inspecteurs kondigen meestal aan wanneer ze komen. Wij eisen een andere, minder voorspelbare aanpak, zoals bijvoorbeeld de politie-achtige aanpak door inspectiediensten in Denemarken. Controlediensten zoals de Nederlandse NVWA moeten beter over de grenzen samenwerken: voedselsjoemelaars stoppen niet bij de grens.”
De Lange krijgt signalen dat voedselfraude toeneemt. De misdaad is te snel lonend, omdat de pakkans en straffen te laag zijn: “Het risico op voedselfraude is het grootst waar de pakkans het kleinst is”, zegt De Lange. “Zelfs als voedselfraudeurs al worden gepakt, krijgen ze vaak lichte straffen. Dat moeten we niet langer dulden!”
Consumenten en eerlijke producenten zijn de dupe van de sjoemelaars, aldus De Lange. “Het imago van de voedselindustrie heeft in de afgelopen jaren een enorme deuk opgelopen door schandalen. Ons voedsel is veiliger dan ooit, maar we moeten waakzaam zijn!”
De Lange doet in haar rapport veel concrete aanbevelingen. Voedselfraudeurs zouden bijvoorbeeld hun vergunning moeten verliezen bij recidive: De boete moet minstens tweemaal zo hoog zijn als het beoogde voordeel. Nederland en andere EU-landen moeten vooral beter samenwerken via organisaties zoals Europol. Voedselproducenten zelf kunnen ook een steentje bijdragen. Zo zouden zij fraude met voedsel al in een vroeg stadium kunnen signaleren door interne controles en betere rapportages.
“Het is de eerste keer dat het Europarlement zich buigt over voedselfraude. Een fenomeen dat te lang onderbelicht is gebleven: zo is er niet eens een Europese definitie, in tegenstelling tot in Amerika. Die blinde vlek wordt nu weggenomen.”

Bekijk hier de persconferentie in het Europees Parlement in Straatsburg met Esther de Lange.

20140114 Persconferentie voedselfrauderapport stemmen
Een zeer ruime meerderheid van het Europees Parlement steunt het voedselfrauderapport van Esther de Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange