Verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa

Verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa

Verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa 1024 712 Esther de Lange

PERSBERICHT

Verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa

De economiecommissie (ECON) van het Europees Parlement heeft vandaag met een ruime meerderheid het rapport van o.a. Europarlementariër Esther de Lange (CDA) aangenomen dat voor het eerst ooit banken verplicht minimumvoorzieningen te treffen voor oninbare leningen. De onderhandelingen met de lidstaten kunnen direct beginnen.

In de EU hebben banken € 820 miljard aan leningen op hun balans staan die moeilijk of niet te innen in. Deze leningen zijn flinke onzichtbare risico’s die in tijden van crisis voor instabiliteit kunnen zorgen op de financiële markten. Het Europees Parlement wil nu dat banken verplicht worden om voor al deze leningen een buffer op te bouwen om deze risico´s af te dekken.

CDA-lijsttrekker De Lange is tevreden over de uitkomst: “Banken worden zo medeverantwoordelijk voor het tegengaan van nieuwe rommelkredieten. De eurocrisis heeft ons laten zien dat we niet lichtzinnig met deze risico´s om mogen gaan. Juist omdat bij het redden van banken wel naar de samenleving wordt gekeken. Banken kregen al op individuele basis door de ECB verplichtingen opgelegd, maar deze nieuwe minimumvereisten zullen nu automatisch gaan gelden voor alle banken en dat is een grote stap voorwaarts.”

Afhankelijk van het type lening ontstaat de verplichting voor een voorziening van 100% al na 3 jaar (ongedekte leningen), na 7 jaar (gedekte leningen) of na 9 jaar (leningen gedekt met onroerend goed). De ECB kan daar nog een extra verplichting bovenop leggen door het pad waar nodig te versnellen.

Esther de Lange moest tot een akkoord komen met een Italiaanse co-rapporteur. “Dit is voor bijna alle lidstaten van de Unie een zeer gevoelig dossier en met name voor Italië. Ik ben daarom erg blij dat we toch een meerderheid hebben weten te bereiken. Het aantal risicovolle leningen zal hiermee kleiner worden, maar we zijn er nog niet. De lijken moeten uit de kast, zeker in landen als Italië. Het aanpakken van al bestaande rommelkredieten gebeurt met het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn voor de zogenaamde ‘secundaire markt’ voor NPLs. Daamee kunnen banken hun probleemleningen makkelijker verkopen aan partijen in heel Europa. Zonder daarbij de rechten van consumenten in te perken en zonder dat daar ook maar een cent belastinggeld gebruikt voor hoeft te worden.”

De ambitieuze positie van het Parlement is in lijn met het eerdere akkoord van de Europese ministers van Financiën op deze verordening. De onderhandelingen met de Raad over de definitieve tekst zullen daardoor naar verwachting snel verlopen en beginnen 12 december.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange