Stemming COVI-commissie: ‘lessons learned’

Stemming COVI-commissie: ‘lessons learned’

Stemming COVI-commissie: ‘lessons learned’ 1600 1066 Esther de Lange

Op maandag 12 juni stemde de speciale coronacommissie van het Europees Parlement over haar rapport over de geleerde lessen van de coronacrisis. Dit rapport betreft een breed scala aan onderwerpen, onder andere over de vaccinatiebeschikbaarheid in Europa, de sociaaleconomische gevolgen van de lockdowns, maar ook de aandacht voor long-covid. De COVI-commissie is opgericht met als doel een duidelijk signaal af te geven naar de Commissie en de lidstaten over hoe er gereageerd is op de coronacrisis. Voor mij is het belangrijk dat er tijdens toekomstige pandemieën wordt voorkomen dat lidstaten zich terugtrekken achter hun nationale grenzen. Juist een Europese reactie in tijden van crisis is cruciaal voor beheersen ervan. Ook zet ik me in voor meer onderzoek naar de effecten van lockdowns specifiek op kinderen. Die heeft een grote impact gehad en in de toekomst moet er een betere balans zijn tussen de bescherming van het kind en van de samenleving als geheel. Veel dank aan kinderarts Károly Illy, die bereid was om hierover te komen spreken in het Europees Parlement.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange