NieuwsStandpunten

Opkomen voor úw belangen

De Europese samenwerking is een groot goed. Ze bracht vrede en welvaart en is dé manier om grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Maar de Europese Unie is ook kwetsbaar. Door onverschilligheid en een ieder-voor-zich mentaliteit. Maar ook door terechte kritiek. Wat mij betreft gaan we een aantal zaken in Europa echt anders doen. De problemen en bedreigingen van mensen moeten weer bovenaan de Europese agenda gezet worden. Het moet gaan over veiligheid, over de bescherming van onze manier van leven en over de toekomst van onze kinderen.

Esther De Lange - BNR Radio debat

BNR Radio debat

In de afgelopen jaren is de wereld fundamenteel veranderd: oorlog en instabiliteit in de landen om ons heen zorgen ervoor dat vele vluchtelingen hun heil in Europese landen zoeken, de Verenigde Staten zijn geen automatische bondgenoot meer en dreigen met een handelsconflict. Vrede en veiligheid zijn geen automatismen meer en ons welzijn moeten we veel actiever gaan beschermen.
En daar waar de ene politieke partij uitsluitend uit wereldburgers bestaat en de andere partij zich wil verschuilen achter de dijken, heeft het CDA oog voor het midden: de mensen in Nederland die verwachten dat wij voor hen in de EU orde op zaken stellen en voor hun belangen opkomen in een snel veranderende wereld. Dat gaan we doen!

Prioriteiten

Juist in ons (sociale) medialandschap waar zo vaak wordt gevraagd om stil te staan bij de waan van de dag, wil ik vooruit kijken. De Europese Unie moet werk maken van de grote uitdagingen voor de toekomst. Daarom werkt de huidige CDA-delegatie in het Europees Parlement onder mijn leiding aan zes prioriteiten:

1

Veiligheid

We moeten in vrede en veiligheid kunnen leven. Zonder angst voor aanslagen of andere misdaden. Dit kunnen we bereiken door meer informatie te delen met andere landen, de Europese buitengrenzen beter te bewaken, te investeren in cyberveiligheid en door meer samenwerking met politie en justitie over de grens. Het betekent bovendien dat we andere EU-landen aanspreken op hun rechtstaat en het beschermen van mensenrechten.

2

Eigen energie

Geopolitieke omstandigheden en de klimaatdoelen van Parijs vragen van ons om zelfstandig en verstandig om te gaan met energie. Ik wil dat de EU zelf voldoende eigen energie op kan wekken, verschillende bronnen gebruikt en energie opslaat voor later gebruik. Het opzetten van een serieuze Europese energiesector is bovendien goed voor de werkgelegenheid.

3

Migratie

De grote vluchtelingencrisis uit 2015 en 2016 ligt gelukkig achter ons. Maar de urgentie is er niet minder om. Migratie blijft een cruciale uitdaging voor de Unie. Daarvoor is een sterke buitengrens nodig, maar ook een gemeenschappelijk beleid om waterbedeffecten tussen landen te voorkomen. Economische vluchtelingen moeten snel duidelijkheid krijgen en ook uitgezet worden. In tijden van nood is herverdeling onder EU-landen nodig en in het belang van Nederland.

4

Eerlijke arbeidsmarkt

Te lang is de arbeidsmarkt Europees geopend zonder fatsoenlijke handhaving van de regels. Om de vruchten van arbeid over grenzen te kunnen plukken, horen onze wetten goed te werken. Alleen dan kunnen we eerlijke concurrentie garanderen, onze mensen beschermen tegen valse concurrentie en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor alle hardwerkende Europeanen.

5

Digitaal Europa

De interne markt is meer dan het overbruggen van geografische grenzen. Om voorop te blijven lopen in de wereldeconomie, wordt het tijd dat we werken aan een gemeenschappelijke digitale markt, waar diensten net als producten eenvoudig de grens over kunnen. Zodat we gemakkelijk en veilig online kunnen consumeren, werken en recreëren.

6

Leefbare landbouw en gezond voedsel

Het landbouwbeleid is er niet voor de grote multinationals, maar voor agrarische gezins- en familiebedrijven. Zo werken we aan onze voedselveiligheid en een leefbare omgeving. Dat is hard nodig. In heel Europa verlaten mensen het platteland en wordt het steeds moeilijker de leefbaarheid en samenhang van de gemeenschap te garanderen. Samen moeten we zorgen voor onze omgeving – voor ons stukje aarde dat we door willen geven.

Hier zetten we ons voor in. Mét een gezonde dosis degelijkheid, zuinigheid en nuchterheid. Die Hollandse mentaliteit komt in Brussel goed van pas!

Altijd op de hoogte zijn? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!