Spreektijd over nieuw Europees landbouwbeleid

Spreektijd over nieuw Europees landbouwbeleid

Spreektijd over nieuw Europees landbouwbeleid 1068 712 Esther de Lange

Dank u Voorzitter,

Voedsel is een strategisch goed. In Europa zorgt een steeds kleinere groep jonge boeren voor onze dagelijkse boterham. Elke jonge boer die ik spreek doet dat met enthousiasme, maar wil van Europa vooral een eerlijke kans. En dan heb ik zorg op 3 punten:

Agrarische ondernemers zijn ambitieus als het om duurzame productie gaat, maar ze willen afgerekend worden op behaalde resultaten. Ik vrees dat de deal over vergroening vooral gaat over details, een soort hoepels waar ondernemers als getrainde poedels doorheen moeten springen, in plaats van een stimulans. Dit zal ook moeilijk en omslachtig te controleren zijn en de rapporten van de Europese Rekenkamer de komende jaren zullen dat bevestigen.

Ondernemers willen een gelijke behandeling op de markt. De EU stelt terecht hoge eisen aan onze productie, maar niet aan import. Sterker nog, binnen de EU is de legbatterij verboden, maar de Europese Commissie vindt het blijkbaar doodnormaal dat batterij-eieren nog steeds op de markt komen en dat degenen die zich niet aan de regels houden het verpesten voor degenen die dat wel doen.

Tot slot, helderheid en duidelijkheid. En dus geen Europese Commissie die via duistere achterkamertjes in delegated acts alsnog haar gelijk probeert te halen.

Wij zullen de komende jaren onze handen nog vol hebben aan het verbeteren van dit compromis. Daarbij doet de Commissie er goed aan wat meer te luisteren naar jonge agrarische ondernemers en gezond boerenverstand!

Dankuwel

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange