Schriftelijke vragen aan EC: De risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa.

Schriftelijke vragen aan EC: De risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa.

Schriftelijke vragen aan EC: De risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa. 1024 683 Esther de Lange

Vragen over de risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa.
1) Is de Europese Commissie bekend met het bericht uit de Guardian* waarin wordt vermeld dat er een wolk met radioactieve afvalstoffen is gesignaleerd in Europa en dat dit zou kunnen duiden op een incident in een nucleaire installatie in Rusland of Kazachstan?
2) Heeft de Europese Commissie meer informatie over dit voorval? Zo ja, waarom is hier niet door de Europese Commissie over gecommuniceerd?
3) Kan de Europese Commissie uitsluiten dat deze wolk met radioactieve afvalstoffen een risico vormt voor de volksgezondheid of het milieu in Europa? Zo ja, op basis van welke bevindingen? Zo nee, welke risico’s worden er op dit moment gelopen en wat kan de Europese Commissie hiertegen doen?
* https://amp.theguardian.com/world/2017/nov/10/nuclear-accident-in-russia-or-kazakhstan-sends-radioactive-cloud-over-europe

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange