Schriftelijke vragen aan EC: De risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa.

Vragen over de risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa.
1) Is de Europese Commissie bekend met het bericht uit de Guardian* waarin wordt vermeld dat er een wolk met radioactieve afvalstoffen is gesignaleerd in Europa en dat dit zou kunnen duiden op een incident in een nucleaire installatie in Rusland of Kazachstan?
2) Heeft de Europese Commissie meer informatie over dit voorval? Zo ja, waarom is hier niet door de Europese Commissie over gecommuniceerd?
3) Kan de Europese Commissie uitsluiten dat deze wolk met radioactieve afvalstoffen een risico vormt voor de volksgezondheid of het milieu in Europa? Zo ja, op basis van welke bevindingen? Zo nee, welke risico’s worden er op dit moment gelopen en wat kan de Europese Commissie hiertegen doen?
* https://amp.theguardian.com/world/2017/nov/10/nuclear-accident-in-russia-or-kazakhstan-sends-radioactive-cloud-over-europe