Schriftelijke vragen aan EC: Commissaris Timmermans over betrokkenheid van Gülenbeweging bij coup in Turkije

Schriftelijke vragen aan EC: Commissaris Timmermans over betrokkenheid van Gülenbeweging bij coup in Turkije

Schriftelijke vragen aan EC: Commissaris Timmermans over betrokkenheid van Gülenbeweging bij coup in Turkije 1024 683 Esther de Lange

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-008678/2016
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jeroen Lenaers (PPE) en Esther de Lange (PPE)
Betreft: Commissaris Timmermans over betrokkenheid van Gülenbeweging bij coup in Turkije
Op dinsdag 15 november 2016 verscheen in de media een interview met eurocommissaris Timmermans met het volgende citaat: “Op basis van Amerikaans onderzoek zijn er steeds meer indicaties dat de Gülenbeweging wel degelijk een rol heeft gespeeld in de mislukte staatsgreep deze zomer in Turkije” .
1. Gezien het gewicht van zijn uitspraken en de onrust die dit in Turkije en Turkse gemeenschappen kan veroorzaken, is het wat ons betreft nodig dat eurocommissaris Timmermans zijn uitspraken toelicht. Op basis van welke informatie baseert eurocommissaris Timmermans zijn conclusies? Heeft Timmermans deze informatie gedeeld met de Turkse autoriteiten?
2. Eerste vicevoorzitter Timmermans heeft deze uitspraken gedaan in een interview als vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Deelt de Commissie de conclusies van Timmermans?
3. Eurocommissaris Timmermans moet zich ervan bewust zijn dat er een verzoek van Turkije aan de Verenigde Staten ligt voor uitlevering van Fethullah Gülen. Betekent dit dat de Commissie zich niet zal verzetten tegen Amerikaanse uitlevering aan Turkije onder president Trump?

NL P-008678/2016
E-008680/2016 E-009250/2016
Antwoord van voorzitter Juncker namens de Commissie (6.3.2017)
De Europese Commissie heeft de mislukte staatsgreep tegen de Turkse regering al verschillende keren streng veroordeeld als een rechtstreekse aanval op de democratie in Turkije, en haar volledige steun toegezegd aan de democratische instellingen van het land.

Beslissingen over uitlevering tussen landen vallen niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange