Schriftelijke vragen aan EC: Afname vliegende insecten

Schriftelijke vragen aan EC: Afname vliegende insecten

Schriftelijke vragen aan EC: Afname vliegende insecten 1024 683 Esther de Lange

In oktober publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift ´Plos One´ een onderzoek waaruit blijkt dat dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75% is afgenomen en hiermee een ernstig ecologisch probleem op kan leveren. De onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat de afname met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te maken heeft.

1) Onderschrijft de Europese Commissie de conclusies uit het recent gepubliceerde onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One[1] waaruit blijkt dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75% is afgenomen en hiermee een ernstig ecologisch probleem kan opleveren?

2) Zo ja, welke maatregelen onderneemt de Europese Commissie om dit probleem tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

3) Onderzoekt de Europese Commissie de effecten die in de Europese Unie toegestane gewasbeschermingsmiddelen hebben op de biodiversiteit?

[1] https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers & http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange