Schriftelijke vragen aan EC: Afname vliegende insecten

In oktober publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift ´Plos One´ een onderzoek waaruit blijkt dat dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75% is afgenomen en hiermee een ernstig ecologisch probleem op kan leveren. De onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat de afname met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te maken heeft.

1) Onderschrijft de Europese Commissie de conclusies uit het recent gepubliceerde onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One[1] waaruit blijkt dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75% is afgenomen en hiermee een ernstig ecologisch probleem kan opleveren?

2) Zo ja, welke maatregelen onderneemt de Europese Commissie om dit probleem tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

3) Onderzoekt de Europese Commissie de effecten die in de Europese Unie toegestane gewasbeschermingsmiddelen hebben op de biodiversiteit?

[1] https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers & http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809