Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over nieuwe kolencentrales in China

Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over nieuwe kolencentrales in China

Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over nieuwe kolencentrales in China 665 374 Esther de Lange

Terwijl de EU al haar zeilen bijstelt om de klimaatdoelen van Parijs te halen lijkt China toch nieuwe kolencentrales te ontwikkelen. Heeft Peking haar provincies wel onder controle? Hierover diende ik samen met Ivo Belet de volgende vragen over in bij de Europese Commissie.

1) Is de Europese Commissie bekend met het onderzoek van ´CoalSwarm´* dat heeft geconcludeerd dat er in China op dit moment, decentraal en tegen de lijn van de Chinese regering in, 259 Gigawatt aan nieuwe capaciteit aan kolencentrales wordt ontwikkeld die de totale Chinese capaciteit van kolencentrales met 25% zou verhogen?

2) Hoe beoordeelt de Europese Commissie dit onderzoek?

3) Op welke manier volgt de Europese Commissie op of internationale partners – wiens onvoorwaardelijke toewijding aan het klimaatakkoord van Parijs onmisbaar is om de doelstellingen te halen – de gestelde doelstellingen ook naleven?

* https://www.bbc.com/news/science-environment-45640706

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange