Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over de dienst “EU vs Disinformation”

Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over de dienst “EU vs Disinformation”

Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over de dienst “EU vs Disinformation” 1024 683 Esther de Lange

Sinds maart 2015 heeft de dienst EU vs Disinformation meer dan “3,500 voorbeelden van desinformatie geïdentificeerd en weerlegd”1 . Zo zou een TPO artikel van 19 november 2015 als desinformatie zijn aangemerkt2.Volgens EU vs Disinformation heeft dit artikel alleen tot doel “om het beeld van Oekraïne te beschadigen voorafgaand aan het Nederlandse referendum”3. Ook een artikel in De Gelderlander van 10 januari 20174 krijgt hetzelfde oordeel van EU vs Disinformation.
In beide gevallen doet de journalist verslag van de standpunten van derden, en toch worden de artikelen onterecht in zijn geheel afgedaan als fakenieuws.
1. Klopt het dat er door de dienst EU vs Disinformation geen onderscheid wordt gemaakt tussen de fakenieuws verhalen zelf en de journalisten of media die erover schrijven? Zo ja, waarom niet?
2. Aan welke criteria moet een artikel voldoen om te worden aangemerkt in het database van EU vs Disinformation? Gelden deze criteria voor alle media in alle lidstaten?
3. Bent u van mening dat journalisten geen verslag meer mogen doen van bijeenkomsten of verklaringen die wellicht gaan over fake nieuws? Zo ja, kunt u dan ook aangeven hoe dit geen beperking is van de vrijheid van de pers?
________________________________________
1. https://euvsdisinfo.eu/
2. http://politiek.tpo.nl/2015/11/19/bruslog-thierry-baudet-is-neerlands-belangrijkste-expert-over-oekraine/
3. https://euvsdisinfo.eu/report/ukraine-is-an-oligarch-state-with-no-independent-media/
4. https://www.gelderlander.nl/buitenland/buk-fabrikant-verwerpt-conclusies-mh17~ae0c17b5/

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange