Samenwerking Nederlandse partijen in Europese Volkspartij (EVP)

Samenwerking Nederlandse partijen in Europese Volkspartij (EVP)

Samenwerking Nederlandse partijen in Europese Volkspartij (EVP) 1024 683 Esther de Lange

Bij het constitueren van de nieuwe EVP-fractie in het Europees Parlement zijn er twee nieuwe Nederlandse Europarlementariërs toegetreden. Naast de vierkoppige CDA-delegatie zullen Toine Manders van 50 plus en Peter van Dalen van de ChristenUnie ook zitting nemen in de EVP-fractie. Hierdoor groeit de fractie naar 183 Leden, waarvan 6 Nederlanders.

CDA-delegatieleider Esther de Lange: “De CDA-delegatie verwelkomt Peter van Dalen en Toine Manders van harte bij de EVP-fractie. Ondanks verschillen tussen onze partijen vinden we elkaar ook op belangrijke uitgangspunten en delen voor wat betreft Europa een aantal ambities en zorgen, een sterke economie, de aanpak van de klimaatverandering en het beschermen van het Nederlandse pensioenstelsel. Met een versterkte Nederlandse afvaardiging in de EVP kunnen we deze prioriteiten de komende jaren nadrukkelijk kracht bijzetten.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange