Reactie Esther de Lange op referendum Catalonië

Reactie Esther de Lange op referendum Catalonië

Reactie Esther de Lange op referendum Catalonië 2000 1000 Esther de Lange

Tragische ontwikkelingen in Spanje. Catalaanse nationalisten en bepaalde nationale politici misbruiken een ongrondwettelijk referendum voor eigen gewin. Met verhitte gemoederen in Madrid en Catalonië tot gevolg. En ondertussen treedt de politie veel te fors op – dat werkt averechts. Wat nu allereerst nodig is is deëscalatie en voorkomen van verder geweld. En verantwoordelijkheid aan beide kanten om weer te komen tot gesprek, binnen de kaders van de Spaanse grondwet en Europese waarden. Binnen de EU en binnen haar lidstaten moet ruimte zijn voor sterke regio’s, zonder dat Europa weer versnippert in een continent van mini-staatjes. Daarover moet het gesprek nu gaan.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange