Reactie Esther de Lange op referendum Catalonië

Tragische ontwikkelingen in Spanje. Catalaanse nationalisten en bepaalde nationale politici misbruiken een ongrondwettelijk referendum voor eigen gewin. Met verhitte gemoederen in Madrid en Catalonië tot gevolg. En ondertussen treedt de politie veel te fors op – dat werkt averechts. Wat nu allereerst nodig is is deëscalatie en voorkomen van verder geweld. En verantwoordelijkheid aan beide kanten om weer te komen tot gesprek, binnen de kaders van de Spaanse grondwet en Europese waarden. Binnen de EU en binnen haar lidstaten moet ruimte zijn voor sterke regio’s, zonder dat Europa weer versnippert in een continent van mini-staatjes. Daarover moet het gesprek nu gaan.