Reactie Esther de Lange (CDA) op persconferentie Barnier: ” Britse lichtzinnigheid over Ierse grens is spelen met vuur”

Reactie Esther de Lange (CDA) op persconferentie Barnier: ” Britse lichtzinnigheid over Ierse grens is spelen met vuur”

Reactie Esther de Lange (CDA) op persconferentie Barnier: ” Britse lichtzinnigheid over Ierse grens is spelen met vuur” 3564 2058 Esther de Lange

EU-onderhandelaar over de Brexit, Michel Barnier, presenteerde vandaag op een persconferentie in Brussel zijn voorstel voor het uittredingsverdrag op basis waarvan het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in maart 2019 moet plaatsvinden. Een noodzakelijke stap in het proces naar de scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, vindt Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. “Maar, zoals de Britten het zelf zeggen: first things first. Met deze wetsteksten biedt de EU een juridisch fundament waarop het vertrek mogelijk gemaakt wordt. De Britten willen nu al over overgangsregelingen praten en besluiten, terwijl de spelregels voor het vertrek en de toekomstige relatie tussen het VK en de EU nog niet duidelijk zijn.” In het VK woedt op het moment nog steeds een hevig politiek debat over hoe die relatie eruit moet zien.

Kernpunten in het voorstel van Barnier zijn de organisatie van het vertrek, de overgangsperiode en een voorstel tot een oplossing voor de Ierse kwestie. Dit laatste blijft een prangend punt en betreft de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. In december kwamen de regeringsleiders, mede op Brits verzoek, overeen dat een harde grens dwars over het eiland Ierland niet wenselijk is. Ook met het oog op de spanningen in het verleden. De Britse regering lijkt echter geen enkel concreet initiatief te ontplooien om de zachte grens mogelijk te maken. Barnier doet nu zelf een voorstel dat erop neerkomt dat Noord-Ierland onder de Europese regels blijft vallen en dus de facto via een douane-unie gekoppeld blijft aan de Interne Markt.

Deze plannen zullen in Groot-Brittanië niet onverdeeld enthousiast ontvangen worden, blijkt ook uit de recente uitspraken van minister Johnson. Het is volgens De Lange “zeer zorgelijk dat het erop lijkt dat deze gevoelige grenskwestie in het Verenigd Koninkrijk onvoldoende serieus genomen wordt. De risico’s van het opbreken van de Goede Vrijdag Akkoorden zijn niet te overzien. De lijn van Barnier is daarom volstrekt logisch. De EU zal gemeenschappelijk achter Ierland blijven staan. Een harde Brexit komt met een hoge prijs, voor Nederland en de EU, maar nog meer voor het VK. Beter is het te werken aan een verantwoordelijk vertrek. De Unie is daar klaar voor en bereid toe. Opnieuw vragen we om duidelijkheid en verantwoordelijkheid aan Britse zijde.”

Ongeveer tijdens de persconferentie van Barnier stapten vandaag twee Britse conservatieve Europarlementariërs over naar de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. De Lange: “De Britse politiek blijft helaas de grootste onzekere factor in dit proces. Het is dan ook terecht dat Barnier daar rust en duidelijkheid tegenover zet en met concrete voorstellen op papier komt. De tijd van politieke oneliners in London zou nu toch eindelijk voorbij moeten zijn. Laten we op basis van deze tekst verder aan het werk gaan.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange