Reactie Esther de Lange (CDA) op nieuwe Europese Commissie

Reactie Esther de Lange (CDA) op nieuwe Europese Commissie

Reactie Esther de Lange (CDA) op nieuwe Europese Commissie 1850 1333 Esther de Lange

Zojuist heeft het Europees Parlement voor de nieuwe Europese Commissie gestemd. CDA-delegatieleider Esther de Lange: “Nu kunnen we eindelijk aan de slag. Dat is ook hard nodig, want deze Commissie krijgt genoeg op haar bord. Zeker als het gaat om de grote vraagstukken van nu, zoals migratie, ons klimaat en de geopolitieke spanningen in de wereld. De samenstelling van de Commissie ging niet zonder slag of stoot, maar het is een mooi en kostbaar gegeven dat we in het Europees Parlement als volksvertegenwoordigers de uitvoerende macht al vóór het aantreden kritisch aan de tand kunnen voelen. Dat is ongekend in de wereld. Wij verwachten van deze Commissie dat een ambitieus klimaatbeleid hand in hand gaat met een modern industriebeleid om innovatie en banen te behouden. Dat de opvang van vluchtelingen ook betekent dat irreguliere economische migratie wordt aangepakt. En dat, in tegenstelling tot in de VS en China, onze markt ook sociaal en eerlijk is”.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange