Reactie Esther de Lange (CDA) op de Staat van de Europese Unie

Reactie Esther de Lange (CDA) op de Staat van de Europese Unie

Reactie Esther de Lange (CDA) op de Staat van de Europese Unie 800 533 Esther de Lange

“De grote uitdaging voor komend jaar is hoe we samen werken aan het economisch herstel uit deze crisis. Onze manier van leven is door de coronacrisis onder druk komen te staan: gezinnen zitten in onzekerheid over hun baan, gezondheid of hypotheek. Dus hebben we een strategische Commissie nodig die zorgt voor het behoud van banen en een sterk en zelfstandig Europa. Dat betekent dat de EU moet kijken hoe we zélf belangrijke producten, zoals medicijnen, kunnen produceren en dat we voorop moeten lopen als het gaat om groene technologie. Ik ben blij dat dit terugkwam in de plannen van Von der Leyen.

Een ander belangrijk punt uit de speech was het plan voor een Europese Magnitsky-act. Als er iets duidelijk is geworden door de situatie in Rusland, Belarus of China, is dat Europa meer middelen nodig heeft om tegen mensenrechtenschendingen te kunnen optreden. Daar heeft het CDA zich de afgelopen jaren steeds hard voor gemaakt, daarom was het mooi én belangrijk om dit vandaag terug te horen. Ook zijn we positief verrast door de toezegging om het mededingingsbeleid te herzien. Hier dringen wij als CDA en EVP al langer op aan, om zo Europese bedrijven en banen te beschermen en te zorgen voor een gelijk speelveld.”

Ook de klimaatplannen van Commissaris Timmermans werden vanmorgen gepresenteerd. De Lange: “Wij willen ook in 2050 klimaatneutraal zijn, maar de manier waarop dat gebeurt is essentieel. Het CDA zet grote vraagtekens bij de gevolgen voor de werkgelegenheid van Timmermans’ plannen. Wij willen meer actie zien om bedrijven én hun banen in de EU te houden. Uit cijfers van de Commissie zelf blijkt bovendien dat dit pakket de energiekosten voor gezinnen verder opdrijft. Hier heeft Timmermans nog wel het een en ander uit te leggen.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange