Reactie CDA Europa voorlopig akkoord Emissiehandel

Reactie CDA Europa voorlopig akkoord Emissiehandel

Reactie CDA Europa voorlopig akkoord Emissiehandel 1024 768 Esther de Lange

Vannacht is een voorlopig akkoord bereikt tussen het EP en de lidstaten over de hervorming van het Emissiehandelssysteem (ETS). Industriewoordvoerder Esther de Lange, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen: “Na 2,5 jaar onderhandelen is het gelukt een akkoord te sluiten dat een geleidelijke en grootschalige transformatie van onze economie zal realiseren, naar meer duurzame productie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in Parijs.”

Vanaf 2021 zal door deze hervorming jaarlijks 2,2% (lineaire reductie factor) van de beschikbare rechten uit de markt gehaald worden en zullen ook structureel vrije rechten worden overgeheveld naar een noodpot (markt stabiliteitsreserve). “Het probleem van rechtenoverschot wordt structureel aangepakt, waardoor de prijs op lange termijn omhoog zal gaan. Sommige partijen wilden met een grote klap de prijs verdriedubbelen. Dat is gelukkig voorkomen. Het is onverantwoord om via een economische schoktherapie ons klimaatbeleid te willen vormgeven. Dit zou duizenden banen kosten en vele bedrijven zouden hierdoor Europa verlaten,” aldus De Lange.

Het emissiehandelssysteem heeft betrekking op 40% van de Europese CO2-productie en is van toepassing op ongeveer 12.000 industriële installaties. De Lange: “We hebben in dit debat ook rekening gehouden met de complexiteit van het systeem. Zeker voor relatief kleine installaties met een beperkte CO2-uitstoot, kunnen deze emissieregels overweldigend zijn. Het is dan ook goed dat we de ‘small emitters’ uitzonderen. Voor bedrijven die jaarlijks minder dan 2500 ton CO2 uitstoten, vragen we nu om buiten dit zeer complexe systeem een gelijkwaardige uitstootvermindering te realiseren.”

Deze hervorming was extra lastig door de enorme economische verschillen tussen de Oost- en West-Europese economieën. “De vraag was altijd hoe doen we dit zonder een fossielvrije shocktherapie toe te passen waar sommige landen en industrieën disproportioneel door geraakt zouden worden. Daarom worden nu voor sommige Oost-Europese landen, zoals Roemenië en Polen, extra fondsen beschikbaar gemaakt om de modernisering van de energieproductie mede te ondersteunen. Dit geld is geen blanco cheque, en mag bijvoorbeeld niet gestoken worden in het bouwen van nieuwe kolencentrales,” aldus De Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange