Over Esther

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Zij is delegatieleider van de CDA delegatie in het Europees Parlement, vicevoorzitter van de EVP Fractie, lid van de Commissies Economische en monetaire zaken (ECON) en Industrie, Telecom en Energie (ITRE). Daarnaast is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

13-05-27 Portrait Esther de Lange pasfotoEsther de Lange werd op 19 februari 1975 geboren in het Zuid-Limburgse Spaubeek, op een steenworp afstand van de Duitse en Belgische grens. Op twaalfjarige leeftijd verhuisde zij naar Harmelen, provincie Utrecht. Op het Utrechtse Dr. F.H. de Bruijne Lyceum doorliep zij het V.W.O., waarna zij studeerde aan de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO) in Den Haag. In het kader van een ERASMUS-uitwisseling studeerde zij een jaar politicologie aan de Universiteit van Lyon in Frankrijk. In 1998 rondde zij de politiek-bestuurlijke afstudeerrichting van de HEBO cum laude af met een scriptie over het EU-verdrag van Amsterdam. Van 1999 tot 2001 studeerde zij internationale betrekkingen aan de franstalige universiteit van Brussel.

Reeds tijdens haar studies is Esther de Lange begonnen met werken, onder meer als hulpverlener bij de ANWB-alarmcentrale te Lyon en als projectmanager bij de Europese federatie van nationale organisaties voor dak- en thuislozen in Brussel. In 1998 werkte zij als lobbyist voor een tweetal Duitse branche-organisaties in Brussel. Sinds 1999 was zij werkzaam als beleidsmedewerker voor de CDA-delegatie in Europees Parlement, waar zij zich onder meer richtte op thema’s als voedselveiligheid, milieu, landbouw en begrotingszaken.

Binnen het CDA heeft Esther verschillende vrijwilligersfuncties vervuld, zoals voorzitter van de werkgroep landbouw van het CDJA en bestuurslid van de afdeling Europa van het CDA. Momenteel is zij actief in de werkveldcommissie van de Hogere Europese Beroepen Opleiding van de Hogeschool Zuyd te Maastricht.

Momenteel zit Esther in de Economische- en Monetair zaken commissie (ECON), de commissie voor Industrie, Technologie en Onderzoek (ITRE), de Bijzondere commissie ‘Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect’ (TAXE) en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET).