Opinie: De EU als Grutte Pier

Opinie: De EU als Grutte Pier

Opinie: De EU als Grutte Pier 3000 4000 Esther de Lange

Deze opinie werd op 21 mei gepubliceerd bij het Friesch Dagblad

Grutte Pier was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper, zeerover en volksheld. Zo wordt hij vaak gekenmerkt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat Grutte Pier ook een echte familieman was. Door de buitenwacht gevreesd, maar thuis geliefd. Zonder zijn rol in de geschiedenis, zou het best kunnen dat de Friese taal en cultuur al lang waren verdwenen. Pier Gerlofs beschermde wat voor hem van waarde was.

Friesland is de provincie van water en melk. Van zo’n goede kwaliteit dat vanuit heel de wereld mensen daarnaar komen kijken, en onze producten willen hebben. Bovendien ook de provincie waar de internationale kennistop zit om lokaal wereldwijde uitdagingen als drinkbaar water en duurzame landbouw aan te pakken. Dat is van grote waarde voor Friesland en dat willen we zo houden. Daar past een open blik op de wereld bij, geen gesloten houding.

We willen daarom dat kennis en innovatieve kracht in heel Europa wordt gebundeld. We kunnen als regio’s en kennisinstellingen van elkaar leren en elkaar versterken. Friesland kan binnen Nederland én Europa een voortrekkersrol vervullen op het gebied van watertechnologie, kijk bijvoorbeeld naar Wetsus in Leeuwarden.

Friesland is een provincie van aanpakkers, dat zie je ook terug in de agrarische sector. Wereldwijd lopen we voorop met innovaties voor duurzame voedselproductie, daar mogen we wel wat trotser op zijn. Als je hoort hoe er tegenwoordig over onze boeren gepraat wordt, zou je bijna vergeten dat wij nog steeds van deze mensen afhankelijk zijn voor het eten op ons bord.

Voedselzekerheid is lange tijd geen populair onderwerp geweest, maar nu internationale politieke spanningen toenemen kunnen we het ons niet meer veroorloven om alleen korte termijn te denken. Slechts 4 procent van de jonge boeren in Nederland is onder de 35 jaar. We moeten nieuwe generaties ondernemende jonge boeren in heel Europa een zetje in de rug geven om een bedrijf te starten of voort te zetten, dat is in het belang van ons allemaal.

We leven in een tijd van grote vraagstukken. Globalisering, het klimaat, migratie en terrorisme maken mensen soms onzeker over de toekomst. Over hun werk, hun omgeving en de samenleving waarin we leven. De meeste van deze problemen houden niet op bij de grens. Dat betekent dat Nederland als klein land een groot belang heeft bij samenwerking met de landen om ons heen. Alleen samen in Europa kunnen we antwoorden bieden en tot oplossingen komen.

Grutte Pier beschermde wat voor hem van waarde was, laten wij dat ook blijven doen. Europa gaat in de eerste plaats over de toekomst van mensen op de plaats waar ze zich thuis voelen. Waar we kunnen handelen in een eerlijke economie, gezorgd wordt voor voedselzekerheid en schoon drinkwater. En waar we onze manier van leven koesteren, van polderen en geloven, van vrijheid en respect voor de ander. Dat is voor ons het beschermen waard.

Esther de Lange, lijsttrekker Europese Verkiezingen namens het CDA
Friso Douwstra, lijstduwer voor het CDA tijdens de Europese Verkiezingen en wethouder in Leeuwarden.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange