Nodeloze vertraging bij aanpak ganzenproblematiek

Nodeloze vertraging bij aanpak ganzenproblematiek

Nodeloze vertraging bij aanpak ganzenproblematiek 1181 886 Esther de Lange

De staatssecretaris van EZ vertraagt de aanpak van de ganzenproblematiek nodeloos. Bovendien lijkt het ministerie niet alle mogelijkheden te onderzoeken om de ganzenproblematiek snel aan te pakken. Dat betoogt Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vanmiddag in het overleg over ganzenaanpak. In verschillende provincies is de schade door sommige soorten ganzen een financiële strop voor agrariërs, en de schade groeit gestaag vanwege de almaar toenemende aantallen ganzen. Zo werd in 2011 in de provincie Friesland ongeveer 11 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd voor beheer van en schade door ganzen.

Jaco Geurts: “De staatssecretaris moet doorpakken. Elke maand dat er geen actie wordt ondernomen loopt de schade op. Het budget is niet oneindig; hoe langer er gewacht wordt, hoe kleiner de kans dat dit geld afdoende is om de schade te vergoeden.”

Esther de Lange (Europarlementariër voor het CDA): ” Een parallelle aanvraag voor het gebruik van CO2 als stof voor het voorkomen van gewasschade had al prima gedaan kunnen worden door het ministerie van EZ. De staatssecretaris heeft dit waarschijnlijk niet laten onderzoeken of wil wellicht niet sneller handelen. Dat terwijl de schade voor agrariërs bijvoorbeeld in Friesland door de ganzen steeds oploopt.”

Volgens de staatssecretaris moet er gewacht worden op de definitieve toelating van de stof CO2 in Brussel onder de Biocidenrichtlijn en van een specifiek middel in Nederland door het Ctgb, voordat er gekeken kan worden naar andere toepassingen dan voor luchtvaartveiligheid. “Onze bronnen in Brussel en bij het Ctgb geven echter een heel ander beeld”, aldus De Lange. Volgens het Ganzenakkoord van het IPO en de G7 moet de schade binnen 5 jaar tot de stand van 2005 gereduceerd worden.

Geurts en De Lange stellen bovendien dat voor een toelatingsaanvraag van een CO2-middel voor gewasschade de Europese regels voor gewasbeschermingsproducten moeten worden gebruikt en niet de Biocidenrichtlijn en welke actie zij gaat ondernemen om snel tot een oplossing te komen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange