Nieuws

De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel voor de meerjarenbegroting (2021-2027) gepresenteerd. Het langverwachte voorstel moet een brug slaan tussen een jaarlijks Brexit-gat van €13 miljard en extra taken, zoals veiligheid, migratie en defensie. CDA-delegatieleider Esther de Lange:…

Vandaag heeft de Commissie voorstellen gepresenteerd over het aanpakken van desinformatie en de verspreiding ervan. CDA-delegatieleider Esther de Lange: “De tijden zijn veranderd, daar moet je je ogen niet voor sluiten. Voor nieuwsvergaring hebben de krant en het…

CDA-Europarlementariër Esther de Lange wil dat de Europese Commissie proportioneel en daadkrachtig optreedt in reactie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. “Als President Trump niet begrijpt dat er alleen verliezers zijn in een handelsconflict, wie weet…

EU-onderhandelaar over de Brexit, Michel Barnier, presenteerde vandaag op een persconferentie in Brussel zijn voorstel voor het uittredingsverdrag op basis waarvan het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in maart 2019 moet plaatsvinden. Een noodzakelijke stap…

Vandaag stemde de Commissie Economische zaken in het Europees Parlement over het Europese wetsvoorstel voor de harmonisatie van vennootschapsbelasting in Europa. CDA-Europarlementariër Esther de Lange zal tegen het rapport stemmen. De Lange: “Het gelijktrekken van de grondslag voor…

Vandaag heeft de industriecommissie in het Europarlement ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie. CDA-Europarlementariër en industriewoordvoerder Esther de Lange: “Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen twee jaar, dan is…

Vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het de mensenrechtensituatie en de confiscaties van christelijk erfgoed in de regio Mardin veroordeelt. Esther de Lange is blij dat het Europarlement zich heeft uitgesproken en roept de Commissie…

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de samenstelling van het Europees Parlement na de volgende verkiezingen. CDA-delegatieleider Esther de Lange, stemde voor een verkleining van het EP zodra de Brexit een feit is: “Het EP gaat terug…

Vandaag heeft het Europarlement het politieke akkoord, dat werd bereikt in november 2017, over de herziening van het Europese emissiehandelsysteem bekrachtigd. Na deze stemming is de weg vrij voor de vierde handelsperiode van het systeem dat in 2021…

Sinds maart 2015 heeft de dienst EU vs Disinformation meer dan “3,500 voorbeelden van desinformatie geïdentificeerd en weerlegd”1 . Zo zou een TPO artikel van 19 november 2015 als desinformatie zijn aangemerkt2.Volgens EU vs Disinformation heeft dit artikel…