Net Zero Industry Act: ‘Made in EU’ ondersteunen

Net Zero Industry Act: ‘Made in EU’ ondersteunen

Net Zero Industry Act: ‘Made in EU’ ondersteunen 1920 1280 Esther de Lange

In de week van 26 juni zijn de onderhandelingen begonnen omtrent de ‘Net Zero Industry Act’. Door ontwikkelingen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is de Europese Commissie wakker geschrokken. De Amerikaanse Inflation Reduction Act bedreigt het Europese bedrijfsleven en onze innovatiekracht door “Made in the US” te stimuleren, waardoor de Europese groene industrie van de toekomst dreigt uit te wijken naar de VS. Wij als EVP-fractie en het CDA roepen de Commissie al jaren op tot groene Europese industriepolitiek. Nu is de Commissie eindelijk met een voorstel gekomen: de Net Zero Industry Act. Dit voorstel is een goed begin, maar we willen het verder verbeteren door vergunningsprocedures te versnellen, de lastendruk te verminderen en het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om in Europa te investeren. Groene industrie en innovatieve technologieën zijn de sleutel om de energietransitie te laten slagen. Daar moet Europa wereldwijd het voortouw in nemen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange