Miljoenen euro’s te besparen op tolkendienst

Miljoenen euro’s te besparen op tolkendienst

Miljoenen euro’s te besparen op tolkendienst 1600 1067 Esther de Lange

De tolkendienst in het Europees Parlement kan miljoenen euro’s goedkoper. EuroparlementariĆ«r Esther de Lange (CDA) concludeert dit in een rapport, dat dinsdag is aangenomen in de parlementscommissie voor begrotingscontrole.

Esther de Lange: “Het Europees Parlement is een democratisch gekozen instelling waar iedereen het recht heeft te spreken in zijn of haar eigen taal. Ik ben trots op mijn moedertaal en kom dan ook niet aan het recht om in eigen taal te spreken. Wel moet er voorkomen worden dat er tolken zitten die niet gebruikt worden”.

Nu zijn er tolken voor 23 talen voor sprekers bij vergaderingen. Het Europarlement is de enige instelling ter wereld die zo werkt. In praktijk blijkt het zelden nodig om elke vergadering geheel te vertalen naar bijvoorbeeld Maltees.

Een aanzienlijk deel van de kosten is te vermijden door betere planning. Bijna 15 procent van de vergaderingen wordt nu op het laatste moment afgelast. Als de tolken niet elders worden ingezet, kost dit ruim 5 miljoen euro per jaar.

De tolkendienst kost nu circa 58 miljoen euro per jaar, wat efficiĆ«nter moet kunnen. ‘Het Europees Parlement moet ook op de centen gaan letten in deze tijd van bezuinigingen’, aldus De Lange.

De Europese Unie is de enige instelling in de wereld waar 23 talen worden gesproken, vanaf volgende maand zelfs 24. In 2011 vonden 5263 vergaderingen plaats. Daarvoor zijn ongeveer 100.000 werkdagen aan tolken ingezet, van wie 47.74% ingehuurde tolken en 52.26% tolken in eigen dienst.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange