Lagere rente voor jonge boeren

Lagere rente voor jonge boeren

Lagere rente voor jonge boeren 849 483 Esther de Lange

PERSBERICHT

Lagere rente voor jonge boeren

Eurocommissaris Landbouw, Phil Hogan, presenteerde vandaag in Nieuw-Namen zijn plannen voor een betere toegang tot krediet voor jonge boeren. Esther de Lange, EU-lijsttrekker CDA zet zich al langer in voor de positie van jonge boeren en haalde Hogan naar Nederland: “Vroeger had je de ’tante Agaath’-lening en daar lijkt dit wel een beetje op. Het wordt voor banken aantrekkelijker en goedkoper om leningen te verschaffen doordat de Europese Investeringsbank deels voor de risico’s garant staat. Voor jonge boeren gelden dan bovendien lange terugbetalingstermijnen en gunstige rentes.”

“Voedselzekerheid is lange tijd geen populair onderwerp geweest, maar nu internationale politieke spanningen toenemen kunnen we het ons niet meer veroorloven om alleen korte termijn te denken. Slechts 4 procent van de jonge boeren in Nederland is onder de 35 jaar. We moeten nieuwe generaties jonge boeren een zetje in de rug geven om een bedrijf te starten of voort te zetten, dat is in het belang van ons allemaal.”

Naast de presentatie van de plannen van Hogan, biedt een verzameling van jonge boeren de aanwezige politici een manifest aan. In dit ‘Manifest van Saeftinge’ vragen de ondertekenaars aandacht voor de uitdagingen van jonge agrariërs, zoals druk vanuit de publieke opinie. De Lange “We zijn een land van aanpakkers, dat zie je terug in de agrarische sector. Wereldwijd lopen we voorop met innovaties voor duurzame voedselproductie, daar mogen we wel wat trotser op zijn. Als je hoort hoe er tegenwoordig over onze boeren gepraat wordt, zou je bijna vergeten dat wij nog steeds van deze mensen afhankelijk zijn voor het eten op ons bord.”

Maar er is meer nodig om onze voedselzekerheid te garanderen, vindt De Lange. Om als Nederland onze schappen te kunnen blijven vullen, zonder dat we daarvoor afhankelijk zijn van politieke grootmachten zoals China of Saoedi-Arabië, kunnen we ons in heel Europa wat minder naïef opstellen. Er is al een goed begin gemaakt in Brussel door buitenlandse investeringen in strategische sectoren beter te kunnen onderzoeken. Op initiatief van het CDA worden landbouwgronden nu ook aangemerkt als zo een strategische sector.”

Helaas blijft deze screening vooralsnog vrijwillig en dat terwijl het opkopen van landbouwgrond door gaat, vooral in Oost-Europa. “Op dit moment is bijvoorbeeld in Roemenië al 10% van de landbouwgrond in niet-Europese handen” vervolgt de CDA-lijsttrekker, “dat vraagt om meer maatregelen, om op de lange termijn een ruime meerderheid van onze landbouwgrond in eigen handen te houden. Er is een noodrem nodig bij het opkopen van landbouwgronden door buitenlandse grootmachten, multinationals en investeringsmaatschappijen. De landbouwsector is essentieel voor onze dagelijkse boterham en is daarmee te belangrijk om het lijdend voorwerp van geopolitieke spanningen te worden. Andere lidstaten zouden daarom in uitzonderlijke gevallen gezamenlijk moeten kunnen optreden door een onverstandige aankoop tegen te houden. Zo houden we zelf de regie als het om ons voedsel gaat én blijft het speelveld eerlijk voor familie- en gezinsbedrijven.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange