Kabinet zet nationale kop op vergroening landbouwbeleid

Kabinet zet nationale kop op vergroening landbouwbeleid

Kabinet zet nationale kop op vergroening landbouwbeleid 3837 2536 Esther de Lange

Het kabinet gaat volgens het CDA bij de invulling van de verplichte vergroening in het nieuwe Europese landbouwbeleid verder dan Europees wordt voorgeschreven. Volgens CDA Europarlementariër Esther de Lange en CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts stelt het kabinet zwaardere eisen dan Brussel noodzakelijk acht: “Onverantwoord en onnodig. Daar waar het CDA in Europa gevochten heeft voor rek en ruimte in het beleid, timmert dit kabinet de boel weer dicht. Daarmee zet dit kabinet de lijn door van het verhogen van de regeldruk op Nederlandse ondernemers.”

Bij de invulling van de verplichte 5% ecologische aandachtsgebieden op een bedrijf kiest de staatssecretaris er voor om de gebieden te beperken door bijvoorbeeld vanggewassen en groenbemesters buiten te sluiten. Bovendien wil de staatssecretaris ook alleen gecombineerde pakketjes maken, bijvoorbeeld enkel sloten meetellen met een flinke rand braak erlangs. In andere landen in de Europese Unie wordt er volgens het CDA wel ruimte gegeven aan de ondernemers.

Europarlementariër Esther De Lange, lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen: “De eerste berichten uit Vlaanderen en Engeland zijn dat alle mogelijke gebieden aangemerkt kunnen worden als ecologische aandachtsgebieden, zonder beperkingen. Dat is de juiste keuze, want een ondernemer moet zelf kunnen bepalen wat er binnen zijn bedrijfsplan past. De wetgeving uit Brussel biedt mogelijkheden voor maatwerk. De pakketjes van Dijksma maken het moeilijker dan nodig. Hou je aan wat Brussel voorstelt, en ga niet verder dan nodig. We moeten bredere en werkbare vergroeningsmogelijkheden krijgen voor de sector.”

De Europese Commissie heeft sinds vorige week ook duidelijkheid gegeven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting in de ecologische aandachtsgebieden. Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA): “De lidstaat mag zelf beslissen of dit toegestaan wordt. Wij zeggen als CDA: laat het toe zodat eiwitgewassen in akkerranden geteeld kunnen worden. Maak het niet nog ingewikkelder dan het al is. Maar dit kabinet en het CDA denken wel vaker verschillend over de ruimte die we ondernemers moeten geven”.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange