GLB: Eindelijk duidelijkheid voor ondernemers

GLB: Eindelijk duidelijkheid voor ondernemers

GLB: Eindelijk duidelijkheid voor ondernemers 3837 2536 Esther de Lange

Het nieuwe akkoord over het landbouwbeleid zorgt voor effectiever gebruik van een kleiner budget, vindt Europarlementslid Esther de Lange (CDA). Zij is blij dat er woensdag eindelijk een akkoord is, na jaren van onderhandelen.

“Met een kleiner budget moet het geld effectief ingezet worden, en daar terecht komen waar het hoort: namelijk op het boerenerf. Het Europarlement heeft ervoor gezorgd dat anderen, bijvoorbeeld vliegvelden, geen geld meer zullen ontvangen uit het landbouwbeleid.”

Door het akkoord komt er verplicht steun voor jonge boeren. “Daar heeft het CDA een belangrijk winstpunt geboekt, ondanks verzet van de ministers. Er zijn steeds meer monden te voeden, dus we hebben nieuwe en jonge ondernemers hard nodig”, vindt De Lange.

De Lange ziet veel verbeteringen voor Nederland, vergeleken met de eerste plannen. “De voorstellen van de Europese Commissie waren star en onwerkbaar voor de Nederlandse agrarische ondernemer. Ik heb in het Europarlement gepleit voor flexibiliteit en ruimte in de “vergroening” . Ik ben trots dat het uiteindelijke akkoord ruimte biedt voor alternatieve manieren van vergroening. We hebben ervoor kunnen zorgen dat er kansen zijn voor de lidstaten om ondernemers ruimte te bieden.”

De Lange verwacht dat veel afhangt van de uitwerking van het akkoord door de lidstaten. “Het akkoord biedt voldoende kansen. Ik hoop van harte dat de VVD en PvdA in Nederland nu wel hun steun zullen verlenen om de ondernemers de broodnodige ruimte te geven. Socialisten en liberalen in het Europarlement hadden de ruimte voor ondernemers al pijnlijk afgezwakt. Dat mag bij de uitwerking door het kabinet niet meer gebeuren.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange