Gemengde gevoelens over plenaire stemming natuurherstelwet

Gemengde gevoelens over plenaire stemming natuurherstelwet

Gemengde gevoelens over plenaire stemming natuurherstelwet 2000 1333 Esther de Lange

Tijdens de laatste plenaire vergadering voor de zomervakantie is het Europees Parlement in Straatsburg nipt akkoord gegaan met de Europese Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het verschil tussen voor- en tegenstanders bedroeg slechts 12 stemmen. Eerder werd het wetsvoorstel juist verworpen in de Landbouwcommissie, de Visserijcommissie en de Milieucommissie van het Europees Parlement, hetgeen laat zien dat het voorstel zeer omstreden is. De manier waarop de wet was opgesteld – met onder andere een verslechteringsverbod dat dichtbevolkte landen op slot dreigde te zetten – leidde tot veel verdeeldheid, terwijl er juist brede steun nodig is voor zo’n belangrijk thema als biodiversiteit. Want laat me duidelijk zijn: de doelstelling om biodiversiteit te beschermen en te herstellen delen we als CDA eurodelegatie, maar dan wel op zo’n manier dat woningbouw, (hernieuwbare) energieproductie en de Europese voedselverziening niet in gevaar komen. Positief is dat er amendementen van mijn hand zijn aangenomen in het Europees Parlement die het onwerkbare verlechteringsverbod schrapt en een ‘noodrem’ invoert. Deze ‘noodrem’ kan worden ingezet als woningbouw, energie en voedselvoorziening in het gedrang komen. Maar we zijn er nog niet! Er volgen nu nog onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van ministers. Zoals altijd zullen we de uitkomst daarvan op inhoud beoordelen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange