Geen speelbal worden van Rusland door gasimport

Geen speelbal worden van Rusland door gasimport

Geen speelbal worden van Rusland door gasimport 3564 2058 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europees Parlement wetgeving aangenomen die bepaalt dat gasimport die via pijpleidingen de EU binnenkomt ook aan Europese wetgeving moet voldoen. Zo mag de eigenaar van de pijplijn niet ook de leverancier van het getransporteerde gas zijn. Energiewoordvoerder De Lange is blij met de wetgeving omdat het Europese burgers en industrie minder kwetsbaar maakt voor regimes die energie als politiek drukmiddel in willen zetten.

De Lange: “Iedereen weet dat deze wetgeving is ontwikkeld met Nord Stream 2 in het achterhoofd. Het is na├»ef om te zeggen dat dit een puur economisch project is. Energie is politiek en bovendien is al vaker gebleken dat de Russen niet schuwden hun gasleveranties als politiek drukmiddel in te zetten. Het is daarom goed dat er nu meer duidelijkheid is over de spelregels waar hun pijpleidingen naar Europa aan moeten voldoen, zodat Europa geen speelbal wordt van Rusland. Ook voor Nederland met de teruglopende binnenlandse gaswinning, is dit van belang.”

De Nordstream 2 pijplijn die momenteel tussen Rusland en Duitsland gebouwd wordt valt ook onder de wetgeving. De Lange: “Doordat de pijplijn gebruikt moet worden door meerdere leveranciers onder dezelfde voorwaarden geven we Rusland geen ruimte om Europese landen tegen elkaar uit te spelen.”

De wetgeving zal ook van toepassing zijn op bestaande pijplijnen vanuit derde landen. Lidstaten kunnen een verzoek indienen bij de Commissie om tijdelijk af te wijken van sommige bepalingen van de wetgeving. Factoren als voorzieningszekerheid en de diversificatie van energiebronnen en leveranciers wegen hierin zwaar.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange