Fact-check: Migratie

Fact-check: Migratie

Fact-check: Migratie 938 450 Esther de Lange

Sinds de Italiaanse verkiezingen en de boot ‘Aquarius’ die dagenlang rondvoer op de Middellandse Zee is het migratiebeleid weer volop in de media. Een emotioneel onderwerp, dat sommige politici graag gebruiken voor het winnen van stemmen, zonder echt te zoeken naar een oplossing. Laat ik het dus maar bij de feiten houden: Europawijd waren er in 2017 44% minder aanvragen voor de vluchtelingenstatus ten opzichte van 2016, blijkt uit gegevens van European Asylum Support Agency (Easo). Ook in Nederland is er sprake van een dalende trend: in 2017 vroegen 14.716 mensen asiel aan in Nederland, ten opzichte van 43.093 tijdens de migratiecrisis van 2015. Is het probleem daarmee opgelost? Zeker niet.

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, mede dankzij de CDA eurodelegatie en de EVP, maar er is nog meer nodig: het voorkomen van meerdere asielaanvragen in verschillende landen bijvoorbeeld en het sneller uitzetten van economische migranten (om ruimte te houden voor het opvangen van echte vluchtelingen, zoals gezinnen uit gebieden bij de Syrische frontlijn). Maar ook het bevorderen van economische kansen in Afrika zelf. En in ruil voor ontwikkelingshulp en handelsakkoorden mag, nee moet, de EU eisen dat economische migranten uit de landen in kwestie worden teruggenomen. Maar het allerbelangrijkste is: het voorkomen van het verdienmodel van de mensensmokkelaars. Die mensen in gammele boten de zee op sturen, wetend dat ze naar het Europese vasteland worden gebracht als ze worden opgepikt. Dat daarbij ook mensen sneuvelen zien zij als collateral damage. De afspraak met Turkije voorkomt deze cynische business doordat mensen alsnog worden beoordeeld en deels op opgevangen in Turkije. De tocht op zee garandeert dus geen plek in Europa meer. Een vergelijkbare aanpak is ook nodig met andere landen zoals Marokko en Tunesië. Dat is veiliger en eerlijker en voorkomt dat grote getallen economische migranten een plek in de procedure bezet houden die toekomt aan een echte vluchteling. Want voor een oorlogsvluchteling moet volgens ons, al dan niet tijdelijk, plek blijven in Europa.

Vaak heeft het Europees Parlement zijn huiswerk al gedaan en een akkoord bereikt. De verdeeldheid zit vooral tussen de verschillende landen. Dit onderwerp zal hoog op de agenda staan van de Europese Top van eind juni. Hopelijk nemen alle landen daar hun verantwoordelijk. Van sommige premiers zult u weer stoere taal horen. Wij blijven ondertussen werken aan een oplossing…

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange