Europese interne markt: nu ook online drempels weg

Europese interne markt: nu ook online drempels weg

Europese interne markt: nu ook online drempels weg 1500 1123 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europees Parlement zich in Straatsburg tijdens de plenaire stemming over de digitale interne markt uitgesproken voor het zo snel mogelijk wegnemen van drempels in de online economie. Het gaat onder andere om het vergemakkelijken van het grensoverschrijdend online zakendoen voor start-ups en het MKB en het recht voor consumenten om gekochte digitale producten zoals E-books en films ook op vakantie of op zakenreis in het buitenland te kunnen gebruiken. Hierdoor kan de Europese economie met meer dan 3%, ofwel 415 miljard euro groeien. Hiervoor is het nodig bepaalde nationale wetgeving op EU-niveau te harmoniseren.

Met deze stemming reageert het EP voor het eerst officieel op de digitale interne markt strategie van de Europese Commissie van mei vorig jaar. Het CDA vindt deze strategie te weinig ambitieus en daadkrachtig. Inmiddels zijn nieuwe regels voor roaming tarieven en netneutraliteit vastgelegd, maar voor burgers en bedrijfsleven zijn er op de digitale interne markt nog te veel drempels. Het CDA in het Europees Parlement roept bij monde van Esther de Lange en Lambert van Nistelrooij de Europese Commissie op haast te maken met de betreffende wetgeving: “De tijd van praten is voorbij, Europa moet concreet handelen en ondernemers en consumenten op het internet de ruimte geven. We moeten vaart maken”.

Lambert van Nistelrooij, CDA-woordvoerder Interne Markt en Consumentenbescherming: “Het is het van belang dat consumenten digitale diensten waarop zij in hun thuisland een betaald of onbetaald abonnement hebben, zoals films en muziek, ook op vakantie of zakenreis kunnen gebruiken. Nu gaan de schermen over de grens nog te vaak op zwart. Europa moet en kan, bij het afschaffen van geoblocking, daadkracht tonen.”

Esther de Lange, CDA-woordvoerder voor Industrie en Telecom: “Het grensoverschrijdende ondernemingsklimaat voor start-ups en het MKB moet verbeterd worden. Daarnaast moeten investeringen in snelle netwerken niet alleen in stedelijke gebieden gestimuleerd worden, maar ook in plattelandsgebieden waar dit voor de sociale en economische ontwikkeling van groot belang is.

Ook op het gebied van het grensoverschrijdend pakjes bezorgen, nu onevenredig duur, en het optimaal gebruik maken van de kansen van ‘big data’ en de ‘cloud’ zullen in 2016 maatregelen worden voorgesteld.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange