Europese Commissie presenteert winterpakket voor energie

Europese Commissie presenteert winterpakket voor energie

Europese Commissie presenteert winterpakket voor energie 1024 768 Esther de Lange

Vandaag presenteerde de Europese Commissie een reeks langverwachte wetsvoorstellen op energiegebied. Het zogeheten ‘winter package’ bevat voorstellen over onder andere de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Esther de Lange zal de dossiers namens de CDA-delegatie gaan behandelen.

CDA-energiewoordvoerder Esther de Lange: “we hebben lang gewacht op dit pakket dat van groot belang gaat zijn om de energietransitie voort te zetten en de Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Het CDA zal de voorstellen ook aangrijpen om energieprijzen terug te dringen door energiemarkten beter te integreren, hiermee de Europese concurrentiekracht te vergroten, waarvan de consument uiteindelijk de vruchten zal plukken. Al met al zullen wij de weg voortzetten naar een duurzame en toekomstbestendige Europese energiehuishouding waarbij de consument centraal staat”.

Energie-efficiëntie en de energieprestatie van gebouwen-richtlijn
De Lange: “De meest goedkope en schone energie, blijft de energie die we niet gebruiken”.
Het winterpakket bevat twee voorstellen gericht op energie-efficiëntie. Het eerste voorstel betreft de herziening van de energie-efficiëntie richtlijn, die onder andere de doelstellingen voor energie-efficiëntie vast zal leggen. Het tweede voorstel, een richtlijn gericht op de verbetering van de energieprestaties van gebouwen. “Het CDA heeft herhaaldelijk gepleit voor bindende doelstellingen voor energie-efficiëntie, het is gebleken dat dit loont. Wij zullen ons daarom blijven inzetten voor een ambitieuze herziening van de energie-efficiëntie richtlijn”, aldus De Lange. 

De Lange ziet ook grote potentie voor energie-efficiëntie door de isolatie en het slimme energiemanagement van gebouwen: “Het CDA streeft op den duur naar CO2 neutrale gebouwen. Daar waar een aantal jaar geleden de nadruk lag op de verbetering van de isolatie van gebouwen, kunnen consumenten nu ook steeds meer winst behalen door het efficiënte energiemanagement van gebouwen. Denk hierbij aan slimme meters waarbij consumenten op afstand hun energiehuishouding kunnen regelen. Dit wordt alsmaar belangrijker mede door de groei van private energieopwekking waarbij de energieconsument ook energieproducent is”.

Regionale samenwerking 
Een ander voorstel is gericht op het verbeteren van het bestuur van de Energie Unie, onder andere door het versterken van de regionale samenwerking door barrières tussen landen op te heffen, regels te harmoniseren en hiermee nationale energiemarkten beter te integreren. Het CDA maakt zich al jaren hard voor een verbeterde regionale energiesamenwerking. “De verschillen tussen de 28 Europese landen zijn groot. Soms is het beter met een kleiner aantal vergelijkbare lidtstaten stappen te zetten. Nederland werkt op dit moment bijvoorbeeld al goed samen binnen het pentalateraal overleg waardoor we in de regio mooie stappen hebben kunnen maken voor wat betreft energiezekerheid en duurzame energieopwekking”.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange