Europees Parlement stemt in met CDA-voorstel voor aanpak toekomstige crises

Europees Parlement stemt in met CDA-voorstel voor aanpak toekomstige crises

Europees Parlement stemt in met CDA-voorstel voor aanpak toekomstige crises 2560 1707 Esther de Lange

Vandaag stemt het Europees Parlement over de aanpak van toekomstige gezondheidscrises. CDA-delegatieleider Esther de Lange is namens de grootste fractie van het Europees Parlement onderhandelaar op dit wetsvoorstel en tevreden met de brede steun voor haar voorstellen. De Lange: “Een van de belangrijkste lessen die de pandemie ons heeft geleerd, is dat we onze grensoverschrijdende samenwerking blijvend moeten versterken. We moeten klaar zijn voordat de volgende crisis voordat die zich voordoet. Daarom heb ik geijverd voor verplichte grensoverschrijdende paraatheidsplanning.”

“Tijdens de coronapandemie was Europa afhankelijk van de Wereldgezondheidsorganisatie, die riep uiteindelijk pas laat een officiële pandemie uit. Om snel te kunnen handelen moet Europa zelf in staat zijn een noodtoestand uit te roepen bij een zeer ernstige gezondheidscrisis. Juist bij een pandemie telt elke dag dat je sneller kunt ingrijpen” aldus De Lange.

Door het CDA-voorstel komt er verder meer verplichte coördinatie tussen nationale zorgautoriteiten en worden gezamenlijke oefeningen in grensregio’s een essentieel onderdeel van de paraatheidsplanning. Tenminste, mits de lidstaten er ook mee akkoord gaan. De Lange: “Pandemieën stoppen niet bij de grens en onze reactie erop ook niet. Vóór corona stond dit onvoldoende op het netvlies van veel nationale bestuurders, nu is iedereen doordrongen van de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied. Ik verwacht dat de ministers van Volksgezondheid nu ook spijkers met koppen slaan en we snel tot verbeterde wetgeving kunnen komen. ”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange