Europa

Esther de Lange maakt sinds 23 april 2007 deel uit van de CDA delegatie in het Europees Parlement, die sinds de verkiezingen van 2014 uit 5 Europarlementariërs bestaat. Dit aantal ligt een stuk lager dan in de Tweede Kamer, omdat Nederland 26 van de in totaal 751 zetels van het Europees Parlement mag bezetten. Sinds 1979 worden de leden van het Europees Parlement elke vijf jaar democratisch gekozen. De volgende Europese verkiezingen vinden plaats op 23 mei.

CDA & EVP

De CDA delegatie in het Europees Parlement maakt onderdeel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). In deze fractie zijn partijen uit de 28 lidstaten verenigd, die thuishoren bij het centrum en het centrumrechtse deel van het politieke spectrum. Met 217 leden is de EVP op dit moment de grootste en daarmee meest invloedrijke fractie van het Europees Parlement.

Esther de Lange - CDA & EVP

Parlementaire commissies

Het Europees Parlement heeft haar werk onderverdeeld in een twintigtal commissies, van buitenlandse zaken tot rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Deze commissies vergaderen meestal twee keer per maand in Brussel. De parlementsleden debatteren over (wets-)voorstellen van de Europese Commissie of ze stellen zelf rapporten op over een urgent of actueel onderwerp. Deze voorstellen en rapporten worden vervolgens door de leden van de commissie gestemd. Daarna buigt de plenaire vergadering zich er nog over of wordt het rechtstreeks met de Raad (waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn) onderhandeld. Het eindresultaat moet altijd nog door het voltallige Parlement bekrachtigd worden.

Esther de Lange - Parlementaire Commissies

Straatsburg

Brussel is echter niet de enige plek waar het Europees Parlement vergadert. In het Verdrag van Amsterdam (1999) is vastgelegd dat het Europees Parlement twaalf keer per jaar in Straatsburg bijeenkomt. Daar stemt het voltallige Parlement over voorstellen en rapporten die eerder in de parlementaire commissies zijn behandeld. Het CDA is niet blij met deze maandelijkse verhuizing en wil dat de Europese regeringsleiders voor één vergaderplek van het Europees Parlement kiezen. Esther kaartte dat onder andere aan bij het jaarlijkse ‘Staat van de Unie’ debat in de Tweede Kamer.