Europa moet serieus werk maken van Energie Unie

Europa moet serieus werk maken van Energie Unie

Europa moet serieus werk maken van Energie Unie 1024 768 Esther de Lange

Europa moet serieus werk maken van de Energie Unie en de verbindingen van elektriciteitsnetwerken tussen de Europese landen. Dat is de opdracht die het Europees Parlement vandaag in Straatsburg meegaf aan de Europese Commissie en de Europese lidstaten. Met twee rapporten over de Energie Unie en de zogenoemde interconnecties voor elektriciteitsnetwerken gaf het EP aan waar hierbij de prioriteiten moeten liggen.

Esther de Lange, CDA-energiewoordvoerder: “Het is een belangrijk signaal dat het Europees Parlement hier afgeeft. Europa moet de afhankelijkheid verminderen van bedenkelijke regimes als het gaat om fossiele brandstoffen en een toekomstbestendige energiehuishouding opbouwen. Dat moet door te diversifiëren op energieleveranciers en aanvoerroutes, het verbeteren van interconnecties van elektriciteitsnetwerken, maar ook met name door het verminderen van ons energieverbruik en het versterkt inzetten op hernieuwbare energie. De laatste twee elementen zijn door het akkoord van Parijs alleen maar belangrijker geworden.”

“Ik heb daarnaast ook het belang van regionale samenwerking benadrukt. Het Pentalateraal overleg, waar Nederland deel van uitmaakt, is daar een goed voorbeeld van. Ook moeten consumenten, het MKB en lokale overheden mee kunnen doen aan lokale energie-initiatieven. Dat moet waar mogelijk ook vanuit de EU bevorderd worden. En om de ambities van de EU waar te maken is er meer onderzoek naar nieuwe generaties van duurzame energietechnologie nodig.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange