Esther de Lange leidt economische zaken en klimaatbeleid EVP-fractie

Esther de Lange leidt economische zaken en klimaatbeleid EVP-fractie

Esther de Lange leidt economische zaken en klimaatbeleid EVP-fractie 2000 1333 Esther de Lange

Gisteren heeft het presidium van de EVP-fractie CDA-delegatieleider Esther de Lange benoemd tot het nieuwe hoofd van de fractiewerkgroep “economy & environment”. Dit houdt in dat ze in de grootste fractie van het Europees parlement het werk gaat aansturen op de cruciale onderwerpen zoals economie, klimaat, arbeidsmarkt, industrie en interne markt.

De Lange: “Ik ben zeer vereerd en gemotiveerd met deze benoeming. Als hoofd van deze werkgroep zal het mijn taak zijn om onze fractie op een lijn te krijgen bij de wetsvoorstellen die we de komende periode verwachten op het gebied van economie en klimaat, en deze door onze fractie te loodsen. Het ambitieniveau van de nieuwe Commissievoorzitter op deze terreinen is hoog, en het wordt nog een grote uitdaging in het EP om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Daar ga ik de komende jaren in ieder geval zeer hard mijn best voor doen.”

De Lange krijgt daarmee ook een centrale rol bij de voorbereiding van de hoorzittingen. De werkgroep voorzitters van de EVP-fractie (het zijn er 4) zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van de hoorzittingen van de kandidaat-eurocommissarissen. De Lange zal onder andere de hoorzittingen van Frans Timmermans (Klimaat), Paolo Gentiloni (Economie) en Sylvie Goulard (Interne Markt) coördineren. “Wij zijn op zoek naar integriteit, kennis en leiderschap bij de kandidaat commissarissen. Daar gaan we ze stevig over aan de tand voelen. Wat ons betreft gaat dat niet over de partijkleuren, we geven iedereen een eerlijke kans.”

Voor de redactie:

De fractiewerkgroepen bereiden de standpunten voor van de EVP fractie in de aanloop naar de plenaire stemmingen. Onder de werkgroep ´economie en milieu´ vallen de volgende EP-vakcommissies:
ENVI, ECON, ITRE, IMCO, EMPL, TAX, PEST.

In totaal kent de fractie vier werkgroepen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange