Een stap dichter bij een eerlijkere én veiligere digitale economie

Een stap dichter bij een eerlijkere én veiligere digitale economie

Een stap dichter bij een eerlijkere én veiligere digitale economie 1500 1123 Esther de Lange

Vandaag heeft de industriecommissie van het Europees Parlement haar rapport over de nieuwe auteursrechtenwetgeving aangenomen. Ik ben blij om te zien dat mijn voorstellen over text and data mining en de positie van artiesten gehoor hebben gevonden.

Text en data mining. Het zal waarschijnlijk niet meteen bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar toch moeten we het belang van deze nieuwe onderzoeksmethode niet onderschatten. Door middel van analyse van enorme hoeveelheden gegevens op internet en databases worden steeds vaker patronen en trends ontdekt. Zo wordt in de biotechnologie text en data mining gebruikt om wetenschappelijke informatie te analyseren uit gigantische hoeveelheid publicaties, wat uiteindelijk kan leiden tot medische doorbraken. Vaak zijn deze gegevens auteursrechtelijk beschermd, wat het werk van deze onderzoeksinstellingen belemmert. Het is daarom goed om te zien dat onderzoeksinstellingen onder de nieuwe Europese auteursrechtenwetgeving worden uitgezonderd. Dit proces moet echter wél met voldoende veiligheidswaarborgen zijn omkleed. Er worden immers door deze instellingen ook gegevens van u en mij gebruikt én opgeslagen. De recente cyberaanvallen op Europese bedrijven zijn genoeg reden om extra waakzaam te zijn. Ik ben dan ook blij om te zien dat zojuist in de industriecommissie van het Europees Parlement mijn amendement is aangenomen dat deze instellingen zal verplichten om deze gegevens niet langer op te slaan dan nodig is voor het onderzoek. Uw gegevens horen immers in veilige handen te zijn.

Daarnaast is het goed om te zien dat de positie van artiesten en uitvoerders is versterkt. Mijn voorstel om hen ook de mogelijkheid te geven om anoniem hun vaak “oneerlijke” contracten aan te vechten is gelukkig ook door de industriecommissie omarmt. Het wordt hoog tijd dat zij krijgen waar zij recht op hebben: een eerlijke en passende vergoeding voor hun werk

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange