De vinger aan de pols: werkbezoeken door heel Nederland

De vinger aan de pols: werkbezoeken door heel Nederland

De vinger aan de pols: werkbezoeken door heel Nederland 1126 634 Esther de Lange

Op uitnodiging van Daisy Vliegenthart van het CDA Gelderland en Esther Groenenberg van het CDA Rivierenland bracht ik op 2 maart een werkbezoek aan het familiebedrijf Kersten Techniek in Overbetuwe. Dit innovatieve techniekbedrijf zet vol in op de energietransitie. Het was mooi om te zien hoe dit regionaal verankerde bedrijf met gedurfd ondernemerschap succesvol inzet op innovatie. Werkbezoeken als deze zijn erg belangrijk voor mij: zo zie ik hoe Europese wetgeving in de praktijk doorwerkt en waar eventueel bijgestuurd moet worden. Zo gaf Kersten Techniek aan dat de afstemming tussen de verschillende bestuursniveaus beter moet, er een flinke extra inspanning nodig is om de overbelasting van het energienet te voorkomen en het tekort aan technisch geschoold personeel weg te werken.

Op 4 maart bracht ik op uitnodiging van Elske van der Mik van het CDA Overijssel en het CDA Deventer een werkbezoek aan Diepenveen. Het gesprek vond plaats in het klooster Nieuw Sion, een project waarbij in het kader van ‘De Kracht van Salland’ het oude klooster ook met financiĆ«le ondersteuning door het Europese LEADER-programma een nieuwe bestemming heeft gekregen. Zo huisvest het nu tal van maatschappelijke organisaties waardoor er een hecht vrijwilligersnetwerk is ontstaan. LEADER is als subsidieregeling onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en bedoeld voor het ondersteunen van projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie en het versterken van het voorzieningenniveau. Een mooi voorbeeld van hoe Europese gelden lokale gemeenschappen kunnen versterken!

Verder bracht ik tevens een bezoek aan de boerderij van Hans en Toos van Soest in Harmelen. Daarbij heb ik met een groep boeren aan de keukentafel gepraat over actuele ontwikkelingen in de landbouw, vooral over de derogatie en mestvervangers. Samen hebben we gekeken naar waar de ruimte kan zitten in deze hardnekkige materie. Vanuit het Europees Parlement houden we de druk op de ketel bij de Europese Commissie om dit zo goed mogelijk voor onze Nederlandse boeren te regelen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange