De Net Zero Industry Act: eindelijk “Made in EU” als strategie

De Net Zero Industry Act: eindelijk “Made in EU” als strategie

De Net Zero Industry Act: eindelijk “Made in EU” als strategie 1920 960 Esther de Lange

Op 16 maart presenteerde de Europese Commissie de Net Zero Industry Act. Met dit wetsvoorstel beoogt de Commissie de Europese productiecapaciteit voor hernieuwbare energietechnologieën te vergroten.

Als CDA pleiten wij al jaren voor meer ‘Made in EU’: beter samenwerken in strategische sectoren en aanbestedingen met Europees belastinggeld die ook terecht komen bij Europese bedrijven. We zijn dan ook blij met de Net Zero Industry Act, waarin de Europese productie van belangrijke technologieën voor de energietransitie wordt gestimuleerd, zoals zonnepanelen en windturbines. Ook in het plenaire debat op 15 maart ter voorbereiding van de EU-top van 23 en 24 maart heb ik daartoe nogmaals opgeroepen. De Commissie lijkt het pleidooi van het CDA voor ‘Made in EU’ met deze plannen als deel van de strategie te omarmen en centraal te stellen.

Vergunningsprocedures werken nu vaak onnodig vertragend voor een succesvolle energietransitie. Het is daarom goed dat de Commissie nu, op aandringen van de EVP, waartoe ook het CDA behoort, met deze plannen een versoepeling van de vergunningsregels voorstelt. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. Het voorstel om in iedere lidstaat één autoriteit op te zetten die het gehele vergunningstraject coördineert en het besluit neemt, helpt om het proces simpeler te maken voor bedrijven.

Op de persconferentie van de EVP over de toekomst van de Europese industrie heb ik me daarom positief uitgesproken over de plannen. We zullen nauwgezet volgen of de Raad en het Europees Parlement de voorstellen goed omzetten in wetgeving.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange