De juiste volgorde

De juiste volgorde

De juiste volgorde 1019 571 Esther de Lange

Gisteren heeft de Europese Commissie een reflectiestuk uitgebracht over de toekomstige ontwikkeling van onze muntunie. De Commissie probeert een discussie te starten door meerdere opties te geven en ze geeft daarmee een goede voorzet voor de discussie. Hoe kunnen we beter omgaan met de volgende crisis? Hoe prikkelen we overheden om zich beter aan de regels te houden? Is het spaargeld van onze hardwerkende burgers veilig? Voor mij is het vooral belangrijk dat ontwikkelingen op dit gebied in de goede volgorde plaatsvinden. Onze muntunie heeft zeker versterking nodig – dat weten we eigenlijk al sinds het Verdrag van Maastricht, maar zeker sinds de economische crisis – maar een grote vlucht vooruit zonder eerst de fundamenten op orde te hebben is onverstandig en mogelijk zelfs contraproductief.

In plaats van grote sprongen in het onbekende zijn vooral kleine, concrete stappen nodig om vertrouwen te herstellen en landen economisch gezonder te maken. Pas dan kunnen we op een fatsoenlijke manier met alle landen van de eurozone spreken over meer fundamentele vragen. Europa of de eurozone heeft dus helemaal geen nieuw budget nodig, maar wel een grondige hervorming van het huidige budget. Ook moet dat budget beter aansluiten bij het economisch beleid. Het aangaan van gezamenlijke schulden is wat mij betreft absoluut nog een brug te ver en onwenselijk. Het is veel harder nodig om goed te kijken naar de risico‚Äôs van schuldpapier van de nationale overheden. Sommige banken zit vol met dat soort overheidsobligaties, zonder dat ze daar extra buffers voor aan hoeven te houden. Als zo’n land in de problemen komt, dan kan die bank ook gelijk omvallen en dat kan echt niet meer.

Tot slot moeten we het ook nog meer hebben over de democratische verantwoording. Zowel de nationale parlementen als het Europese parlement worden te weinig betrokken bij de besluitvorming. In het Europees Parlement kan daarvoor bijvoorbeeld gekeken worden naar het opzetten van een speciale commissie voor eurozonezaken, waarin alleen leden plaatsnemen uit landen met de Euro en die samenwerkt met leden van de nationale parlementen. Alleen zo kunnen we op een houdbare manier kleine stapjes in de goed richting blijven maken.

Hoe dan ook, het is goed dat het debat nu, in economisch gezien relatief rustige tijden plaatsvindt. Het dak repareer je immers het best wanneer de zon schijnt.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange