CDA wil grensoverschrijdende inspecties van kerncentrales

CDA wil grensoverschrijdende inspecties van kerncentrales

CDA wil grensoverschrijdende inspecties van kerncentrales 880 390 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over Euratom, een programma dat gezamenlijk nucleair onderzoek mogelijk maakt in de EU. CDA-Europarlementariër Esther de Lange heeft zich ingezet voor het opnemen van structurele grensoverschrijdende inspecties van nucleaire installaties als specifieke doelstelling van dit programma. Met succes, het Europees Parlement heeft dit voorstel nu overgenomen.

De Lange: “De onduidelijke veiligheidssituatie in Tihange en Doel zorgt al te lang voor onrust in de grensregio’s. Veiligheid van de omwonenden rondom nucleaire installaties moet absolute prioriteit hebben. Als er iets misgaat bij een kerncentrale dan stoppen de problemen niet aan de grens. Structurele grensoverschrijdende inspecties bij nucleaire installaties in grensregio´s zijn wat ons betreft dan ook niets minder dan vanzelfsprekend en nodig voor het herstel van het vertrouwen. Deze resolutie is weer een stap in de goede richting.”

Al eerder riep de CDA-delegatie in het Europarlement op om binnen Benelux-verband te werken aan zulke gezamenlijke inspecties. Samen met haar christendemocratische collega’s uit de EU-regio Jeroen Lenaers (CDA), Sabine Verheyen (CDU, DL), Pascal Arimont (CSP, BE) en Claude Rolin (CDH, BE) zette De Lange zich al eerder in om op EU-niveau uniforme en bindende veiligheidsnormen voor kerncentrales aan te stellen en voor de oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit voor nucleaire veiligheid die nationale toezichthouders en exploitanten op de vingers kan tikken.

Euratom is een onderdeel van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon Europe).

Informatie voor redactie:

*Het rapport van Harms is een niet-wetgevend voorstel dat de Europese Commissie en de Raad van Ministers oproept om de aanbeveling van het Europees Parlement mee te nemen.
** De vragen die eerder in Benelux-verband werden gesteld: https://estherdelange.nl/brandbrief-euregionale-europarlementariers-over-veiligheid-kerncentrales/

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange