CDA: waakzaamheid nodig voor juiste uitvoering afschaffing roamingkosten

CDA: waakzaamheid nodig voor juiste uitvoering afschaffing roamingkosten

CDA: waakzaamheid nodig voor juiste uitvoering afschaffing roamingkosten 1500 1123 Esther de Lange

Morgen is het officieel gedaan met de roamingkosten in de EU. CDA-Europarlementariër Esther de Lange is blij voor consumenten en bedrijven maar blijft waakzaam over een goede uitvoering.

Esther de Lange: “In 2005 werd de afschaffing van roamingkosten in de EU voor het eerst aangestipt in het Europees Parlement, nu 12 jaar later, is het eindelijk zover. Met de afschaffing van de roamingkosten wordt een van de grootste obstakels op weg naar een digitale interne markt weggenomen. Dit is goed nieuws voor mensen die over de grens wonen en werken en zal ook een boost geven aan de concurrentiekracht van Europese bedrijven. We moeten wel waakzaam blijven en er op blijven toezien dat de nieuwe wetgeving ook juist wordt toegepast in alle lidstaten. In de afgelopen maanden ontvingen wij dan ook verschillende berichten over mogelijke mazen in de regelgeving waardoor consumenten alsnog opgescheept kunnen worden met onterechte roamingkosten in de EU. Ik heb dit probleem ook aangestipt bij de Europese Commissie”.

Naar aanleiding van de berichtgeving stelde Esther de Lange samen met haar CDA-collega Lambert van Nistelrooij vragen aan de Europese Commissie. Zie hier: https://estherdelange.nl/cda-snel-duidelijkheid-nodig-over-roaming/

 

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange