CDA: voorstel meerjarenbegroting startpunt onderhandelingen

CDA: voorstel meerjarenbegroting startpunt onderhandelingen

CDA: voorstel meerjarenbegroting startpunt onderhandelingen 1280 723 Esther de Lange

De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel voor de meerjarenbegroting (2021-2027) gepresenteerd. Het langverwachte voorstel moet een brug slaan tussen een jaarlijks Brexit-gat van €13 miljard en extra taken, zoals veiligheid, migratie en defensie. CDA-delegatieleider Esther de Lange: “Dit voorstel is het startsein voor de onderhandelingen die misschien wel 2 jaar gaan duren. Op het eerste gezicht komt een te groot deel van de rekening bij Nederland terecht. Er is een eerlijkere verdeling van de lasten nodig tussen de lidstaten. Tegelijkertijd had de Commissie wat ons betreft meer kunnen doen via interne bezuinigingen om de Brexit-rekening op te vangen.”

De Europese Commissie heeft onder andere voorgesteld om de Nederlandse korting af te bouwen. CDA-begrotingswoordvoerder Wim van de Camp: “De korting is cruciaal om een eerlijke balans te houden als het over de betalingen gaat. Het is wat ons betreft onvermijdelijk dat met name Oost- en Zuid-Europese landen meer gaan betalen aan de Europese begroting. De tegenstelling tussen betalers en ontvangers is te groot. Tegelijkertijd moet de discussie over de financiering van het budget, ook via de eigen middelen, gevoerd worden.”

Het CDA is verder tevreden met de voorstellen over de koppeling tussen de uitgaven en de rechtstaat. “Het is niet uit te leggen dat regeringen die structureel afspraken aan hun laars lappen en de rechtstaat thuis ondermijnen, gewoon geld blijven ontvangen uit het budget. Europese fondsen moeten gaan naar de landen die meewerken aan gezamenlijke problemen en zich aan de clubregels houden. Als een land in een artikel 7 procedure zit, zoals Polen nu, moeten wat ons betreft alle betalingen aan een land stopgezet kunnen worden,” aldus Van de Camp.

De Europese Commissie heeft ook nieuwe prioriteiten moeten stellen. Lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er meer wordt geïnvesteerd in migratie en veiligheid. Deze keuzes gaan onder andere ten koste van de traditionele uitgaven van de structuurfondsen en landbouw. Esther de Lange: “Aan veel keukentafels op boerenbedrijven wordt deze discussie nauwgezet gevolgd. Het CDA hecht zeer aan het Europese landbouwbeleid. Voldoende en veilig voedsel is van strategisch belang voor Europa. Indien de begroting voor de landbouw daalt moeten gezinsbedrijven wat ons betreft ontzien worden en moet het beleid echt anders. De regeldruk blijft te hoog, boeren krijgen nog altijd geen eerlijke prijs voor hun producten en er zijn stevige garanties nodig dat de markt niet opbreekt door nationaal protectionisme.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange