CDA: verplichte screening voor strategische investeringen uit buitenland

CDA: verplichte screening voor strategische investeringen uit buitenland

CDA: verplichte screening voor strategische investeringen uit buitenland 3564 2058 Esther de Lange

Vandaag stemt de Commissie internationale handel in het Europarlement voor een aangescherpte versie van het wetsvoorstel voor het toetsen van buitenlandse directe investeringen in Europese strategische sectoren. De voorgestelde screening uit het wetsvoorstel heeft betrekking op sectoren die invloed kunnen hebben op de publieke orde en de veiligheid, maar de Commissie internationale handel pleit voor een verruiming van dit begrip.

CDA-Europarlementariërs Esther de Lange (industrie) en Wim van de Camp (transport) hebben zich actief ingezet voor het aanscherpen van de Commissievoorstellen: “Het moet duidelijk zijn dat de tijd van ‘all you can eat’ op de Europese binnenmarkt over is. We moeten de Chinese koopzucht in Europa veel beter toetsen, dat is wat ons betreft niet optioneel,” aldus Esther de Lange.

Vooral de Chinese investeringen in Europa baren zorgen. De afgelopen 10 jaar heeft China volgens sommige berekeningen meer dan €300 miljard geïnvesteerd in de EU. China wil koste wat kost de kennisachterstand op Europa verkleinen. Wim van de Camp: “Nederland is zeer gebaat bij een open economie, vrijhandel is een kerncompetentie van ons en van oudsher een van de pijlers onder onze economie. Tegelijkertijd zien we dat China een lange termijn plan heeft waarmee ze onze technologie en infrastructuur opkopen. Terwijl het ondenkbaar is dat een Europees staatsbedrijf in China dergelijke investeringen doet en bijvoorbeeld een haven of vliegvelden aanschaft. We moeten minder naïef zijn over de belangen van anderen op onze markt; het draait steeds vaker om geopolitieke invloed en macht en niet alleen maar een economisch verdienmodel.”

De onderhandelingen gaan met name over welke sectoren gevoelig zijn voor buitenlandse overnames. Het CDA heeft hier ingezet op een bredere strategische benadering, waarbij ook gekeken wordt naar wie er achter een koop zit. Esther de Lange: “Denk dan bijvoorbeeld aan landbouwgrond. Dat komt steeds meer in handen van investeerders uit het Midden-Oosten. Wij maken ons zorgen over onze voedselzekerheid op de lange termijn in een wereld waar voedsel van strategisch belang is. We moeten onze belangen beter gaan beschermen voordat we in eigen huis afhankelijk worden van anderen.”

Na de stemming starten de onderhandelingen met de lidstaten over de definitieve wet.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange