CDA: “Timmermans overspeelt zijn hand”

CDA: “Timmermans overspeelt zijn hand”

CDA: “Timmermans overspeelt zijn hand” 2449 1630 Esther de Lange

De klimaatwet die vandaag door verantwoordelijk eurocommissaris Timmermans gepresenteerd wordt lijkt vooralsnog vooral in het teken te staan van de macht die de Commissie zichzelf toedicht bij het stellen en eenzijdig aanpassen van tussentijdse doelstellingen voor CO2-reductie. Het CDA heeft met verbazing kennisgenomen van dit voorstel om bij wijze van spreken per decreet de Europese klimaatdoelen tussentijds aan te passen. CDA-delegatieleider De Lange: “Het CDA is het fundamenteel oneens met machtsgreep die de Commissie hiermee pleegt. Door dit voorstel wordt het klimaatbeleid weggehaald bij de politiek en overgedragen aan ambtenaren en juristen. Dat is een flinke inschattingsfout.”

Klimaatmaatregelen die zonder politiek debat, inspraak en transparantie worden opgelegd zijn volgens het CDA en haar Europese EVP-fractie funest voor het draagvlak bij burgers en bedrijfsleven. Het Urgenda-besluit in Nederland heeft laten zien dat de beste klimaatbedoelingen ook tot grote maatschappelijke spanningen kunnen leiden. Van deze lessen moeten we leren. Het is voor Nederland goed dat er dankzij deze klimaatwet in de hele Europese Unie een vergelijkbare aanpak komt: samen krijg je meer voor elkaar en je zorgt voor een gelijk speelveld voor bedrijven. Het CDA steunt de doelstelling van de Europese klimaatwet om iedereen op het goede spoor te zetten naar klimaatneutraliteit in 2050, maar de maatregelen die daarvoor nodig zijn de komende decennia moeten realistisch zijn, banen opleveren en vooral in alle openheid besproken en besloten worden. “We kunnen niet het klimaat redden door de democratie uit te hollen. Op dit onderdeel overspeelt commissaris Timmermans zijn hand en moet de Commissie wat ons betreft terug naar de tekentafel”, aldus De Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange