CDA teleurgesteld dat schijn met Turkije wordt opgehouden

CDA teleurgesteld dat schijn met Turkije wordt opgehouden

CDA teleurgesteld dat schijn met Turkije wordt opgehouden 880 390 Esther de Lange

PERSBERICHT

Vandaag stemde de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement over het Turkijerapport van de Europese Commissie dat vorig jaar uitkwam. Een amendement van CDA-Europarlementariër Esther de Lange over het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen haalde het niet. De Lange is teleurgesteld: “Laten we de schijn niet langer ophouden: Turkije wordt geen lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren is het vooruitzicht van lidmaatschap steeds verder afgedreven, tot het punt dat het nu helemaal niet meer op de horizon zou moeten staan.”

“Als het aan het CDA ligt, geven we snel duidelijkheid. Voornamelijk de sociaaldemocratische en liberale partijen verzetten zich tegen het stopzetten van de onderhandelingen, maar het is tijd om knopen door te hakken. Het eindeloos praten over lidmaatschap zonder vooruitgang schiet haar doel voorbij en doet de relaties tussen Turkije en de EU op de lange termijn ook geen goed. We moeten constructief werken aan een nieuwe samenwerkingsvorm waar beide partijen bij gebaat zijn, en waarbij we kunnen blijven werken aan de ontwikkeling van een beter maatschappelijk middenveld,” aldus De Lange.

Andere amendementen van het CDA haalden de tekst wel. Esther de Lange: “Belangrijk voor ons is dat de nijpende situatie van (religieuze) minderheden en de beperking van politieke vrijheden benoemd worden. Mensenrechten worden geschonden, en cultureel erfgoed wordt onteigend en vernietigd in Turkije. Daar moeten we onze blik niet van afwenden.”

In maart zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement zich buigen over het rapport. Esther de Lange wil haar amendement over het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen daar nogmaals in stemming brengen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange