CDA steunt kritische Hongarije resolutie

CDA steunt kritische Hongarije resolutie

CDA steunt kritische Hongarije resolutie 1024 683 Esther de Lange

De CDA delegatie in het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een resolutie die voor het eerst overgaat tot het activeren van het correctieve mechanisme van artikel 7(1) van het Verdrag voor Hongarije.

CDA-delegatieleider Esther de Lange en woordvoerder burgerlijke vrijheden, Jeroen Lenaers: “Na jaren van terugkerende debatten over de grondrechten in Hongarije wordt het tijd de geëigende procedure te volgen om de situatie in Hongarije te onderzoeken. Zelfs als de stijl van Premier Orban ons niet aanstaat, moeten wij niet voorbarig zijn met onze conclusies. We hebben in het verleden bijvoorbeeld de effectieve grensbewaking van de Hongaarse regering verdedigd. Maar het CDA zou deze resolutie vandaag niet gesteund hebben als wij niet het gevoel hadden dat er een serieuze dreiging bestaat voor het functioneren van de democratie en de rechtstaat in Hongarije.”

Het Europees Parlement zal nu op basis van artikel 83 uit haar reglement van orde een rapport opstellen waarin onderbouwd wordt waarom het inroepen van 7(1) nodig is. Als dit rapport met tweederde van de Leden wordt aangenomen is de Europese Raad gebonden om deze kwestie te agenderen.

Voor de redactie:

De resolutie van het Europees Parlement bevat nog geen oproep om het sanctioneringsmechanisme van artikel 7(2) te activeren, waaruit een verlies van stemrecht zou kunnen volgen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange