CDA: steun voor inhouden pretoetredingsgelden Turkije

CDA: steun voor inhouden pretoetredingsgelden Turkije

CDA: steun voor inhouden pretoetredingsgelden Turkije 1280 723 Esther de Lange

PERSBERICHT

CDA: steun voor inhouden pretoetredingsgelden Turkije

Vandaag heeft het Europarlement ingestemd met het inhouden van €70 miljoen euro aan pretoetredingsgelden aan Turkije. Het besluit is genomen naar aanleiding van de alsmaar verder afbrokkelende rechtstaat in het land. Het CDA heeft herhaaldelijk gepleit voor het bevriezen van de gelden en de toetredingsonderhandelingen en is dan ook tevreden met het besluit van vandaag.

Buitenlandwoordvoerder Esther de Lange: “dit is een direct gevolg van het besluit dat we vorig jaar in november hebben genomen om pretoetredingssteun voor Turkije voorwaardelijk te maken aan de situatie van de rechtstaat in het land. Hier is geen verbetering te zien. Sterker nog als je kijkt naar de inperking van de persvrijheid, godsdienstvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, dan lijkt Erdogan eerder terug in de tijd te willen keren. Hij gaat lijnrecht in tegen de waarden die wij hier wél met elkaar delen en het CDA staat dan ook vierkant achter het besluit dat vandaag is genomen.”

Voor de redactie
* In November 2017 hebben het EP en de Raad tijdens de budgetonderhandelingen besloten om pretoetredingsgelden in een reserve te plaatsen en deze voorwaardelijk te maken aan de situatie van de rechtstaat in het land.
* In het Turkije-rapport van de Europese Commissie van 17 april 2018 werd geconcludeerd dat Turkije juist weer stappen achteruit heeft gezet op het gebied van de rechtstaat, fundamentele rechten en door het verzwakken van controlemechanismen in het politieke systeem.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange