CDA: Snel duidelijkheid nodig over Brexit

CDA: Snel duidelijkheid nodig over Brexit

CDA: Snel duidelijkheid nodig over Brexit 5423 3622 Esther de Lange

Het CDA vindt het zeer jammer dat de Britten bij meerderheid hebben gekozen voor een vertrek uit de EU en maakt zich grote zorgen over de onzekerheid die is ontstaan over de uitkomst van het Britse referendum. Van Tokyo tot Amsterdam zijn de consequenties voelbaar. De politieke consequenties voor het Verenigd Koninkrijk zijn ook enorm. Het land is tot het bot verdeeld over hun relatie met de EU. Het aftreden van Premier Cameron en het vooruitzicht van een Schots onafhankelijkheidsreferendum voorspellen alleen maar meer onzekerheid en verdeeldheid. Voor het CDA staat dan ook voorop dat het VK en de overige 27 lidstaten nu alles moeten doen om de stabiliteit te bevorderen. Dat wil zeggen dat we zo snel mogelijk de onderhandelingen over de scheiding moeten starten. Wat ons betreft moeten hiervoor bij de volgende Europese Raad al concrete stappen gezet worden. Het is dan ook van groot belang dat premier Rutte snel en duidelijk communiceert met de Tweede Kamer en als Voorzitter van de EU met de andere lidstaten. Juridisch gezien zal de komende tijd nog niet veel veranderen, maar voor ons is politiek hiermee een definitieve stap gezet.

Deze uitslag laat weer eens zien hoe urgent de hervorming van de EU blijft de komende jaren. Het CDA is de vorige Europese verkiezingen in 2014 ingegaan om het vertrouwen van de burger terug te winnen. In plaats van jarenlang institutioneel gepraat willen wij werken aan de concrete resultaten op korte termijn waar burgers naar snakken, zoals een solide economie, een fatsoenlijke buitengrens en eerlijke regels op de binnenmarkt. De EU moet wat ons betreft daarom terug naar de basis. Samenwerken daar waar wij onze burgers alleen gezamenlijk kunnen beschermen of de kansen kunnen bieden om zich in vrijheid en welvaart te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan een discussie over meer of minder Europa. Het gaat over een Europa dat klaar is voor een turbulente 21ste eeuw. In plaats van zich te beroepen op de oplossingen uit het verleden, moet de EU zich gaan legitimeren door antwoorden te bieden op de problemen van morgen, zoals het in de hand krijgen van de migratiestromen, de de-escalatie van conflicten rond de EU en het garanderen van stabiliteit en welvaart voor mensen op ons continent.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange