CDA: samen met industrie uitstoot verlagen

Vandaag stemde de milieucommissie in het Europees Parlement over de herziening van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). CDA-Europarlementariër Esther de Lange maakte meer dan een jaar deel uit van het onderhandelingsteam namens de EVP-fractie. “De stemming van vandaag biedt perspectief voor een realistische hervorming die Europese industrie beschermt waar nodig en tegelijkertijd dwingt om de C02 uitstoot te verminderen. Dat is en blijft een keiharde noodzaak,” aldus De Lange. CDA-collega Annie Schreijer-Pierik stemde vandaag mee in de milieucommissie bij deze belangrijke stemming.

Het kernpunt in de herziening is welke balans te vinden tussen Co2-reductie doelstellingen en de mogelijkheden van het bedrijfsleven om zich aan te passen. “Wij blijven ons verzetten tegen de tekentafelwaarheden van sommige partijen waarmee we in bepaalde sectoren zoals staal, kunstmeststoffen en bakstenen de schoonste bedrijven ter wereld Europa uitjagen en investeringen mislopen met onhaalbare milieudoelstellingen” aldus De Lange.

De internationale context werpt ook een schaduw over de toekomst als het over de aanpak van de klimaatverandering gaat. “Als we de concurrentiekracht van onze bedrijven serieus nemen en willen beschermen moeten we dus ambitieus zijn, maar niet te ver vooruit lopen. De Chinezen dumpen al jaren staal op de Europese markt, waardoor veel bedrijven al de deuren moesten sluiten. Verder verwelkomen de klimaat sceptische Amerikanen met open armen bedrijven en de banen die daarbij gemoeid zijn, die geen perspectief meer zien in de EU door een Europese alleingang op klimaatbeleid. Daarom ben ik blij dat we vooral kleine en middelgrote bedrijven ontzien door hen de keuze te geven om wel of niet in dit handelssysteem mee te doen. Wij willen dat iedereen een bijdrage levert, maar voor het MKB moet dat ook op andere manieren kunnen dan via het emissiehandelssysteem.”

Annie Schreijer-Pierik, maakt zich eveneens zorgen over internationale ontwikkelingen: “Ik ben blij dat we de juiste bescherming in hebben kunnen bouwen voor kwetsbare sectoren als de tegel en baksteen producten en de kunstmeststofproducenten. Dit is een sector met een bijzonder hoge handel- en emissie intensiteit. We moeten helpen bedrijven klimaatvriendelijker te maken in plaats van ze Europa uit te jagen.” 

De hervorming moet iets doen aan de veel te lage prijs voor emissierechten. “Als de prijs te laag is, dan blijft het goedkoper om op de oude voet door te gaan, in plaats van te innoveren. Ook doen we iets aan het overschot aan beschikbare rechten. Door rechten uit de markt te halen, stuwen we de prijs omhoog en zien bedrijven het nut van schonere productie,” aldus de CDA-Europarlementariërs.